Minister vil sælge skøn natur til skydestadion

NATUR – Fødevareministeriet overvejer at sælge Sandmosen tæt ved Tranum Klitplantage velvidende, at Jammerbugt Kommune vil give tilladelse til at opføre Nordeuropas største skydeanlæg på stedet. Ministeren er åben for, at det beskyttede naturområde kan blive til skydestadion, hvis bare kommunen etablere natur et andet sted. Men den går ikke, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Sommerfuglen Hedepletvinge er en af de truede arter, som stortrives i Sandmosens mosaik-lignende natur med eng, skov, mose og hede. Sommerfuglens laver lever af den sjældne plante djævelsbid, som findes i området . (foto Søren Rosenberg, DN Jammerbugt)

Planerne om det store skydeanlæg i Sandmosen har været flere år undervejs, men hidtil har Fødevareministeriet, som ejer Sandmosen, sagt nej til at sælge det beskyttede naturområde til det formål.

I december 2010 fik kommunen det svar fra den daværende fødevareministers styrelse, at staten ”ikke er indstillet på at sælge eller udleje det pågældende areal til etablering af skydebaneanlæg”. Styrelsen begrundede blandt andet afslaget med kommunens egen udpegning af området som grøn og blå korridor i Helhedsplanen fra 2009.

Uforstyrret natur
Naturen i Sandmosen er en mosaik af enge, moser og heder. Der er sjældne svirrefluer, orkideer og strandtudser i området og listen med truede sommerfugle, som også trives derude, er lang.

- Det er natur, som har fået lov at udvikle sig ret uforstyrret i hundredvis af år, og som derfor i dag ligger hen som vild natur. Det er et skønt og stille område, som man kan opleve helt uforstyrret, og den slags områder har vi ikke mange tilbage af i Danmark, fortæller biolog og naturpolitisk medarbejder Jan Pedersen i Danmarks Naturfredningsforening.

Sandmosen har været i statens eje siden 1930’erne og områdets dårlige jord var oprindeligt tiltænkt fattige husmænd. Men området blev aldrig udstykket eller beboet, og det er grunden til, at det i dag stadig er vild og uforstyrret natur, som kommunen i sit udkast til kommuneplan 2013 selv betegner som ”større uforstyrret landskab” og ”særligt værdifuldt landskab”.Natur kan ikke erstattes.

Ny melding fra ministeren
Når planerne om et skydestadion inde midt i Sandmosen igen er aktuelle, skyldes det, at Jetsmark Sogns Jagtforening presser på for at få et nyt og større anlæg til eliteskydning med baner, volde, tribuner, klubhus og p-pladser, og at Jammerbugt Kommune i år har fået en ny melding fra fødevareministeren, som nu gerne vil sælge Sandmosen, hvis blot kommunen etablerer erstatningsnatur et andet sted.

Danmarks Naturfredningsforening er uforstående overfor ministerens nye holdning til salget. Foreningen frygter, at ministeren har misforstået anvendelsen af erstatningsnatur.

- Natur- og Miljøklagenævnet har i flere andre sager slået fast, at ordningen med at etablere ny natur, der skal erstatte natur, som er gået tabt, er en sidste nødløsning, som en kommune kan benytte sig af, hvis naturen ikke kan genoprettes, eller formålet er absolut samfundsnødvendigt. Man kan ikke bare etablere den samme mosaik af eng og hede et nyt sted og så regne med at de sjældne arter flytter med, siger Jan Pedersen.

Har protesteret mod placeringen
Danmarks Naturfredningsforening har flere gange protesteret imod placeringen af et skydestadion midt den Nordvestjyske natur og har peget på flere andre steder i Jammerbugt Kommune, hvor det store sportsanlæg kan placeres uden det går ud over hverken naboer eller naturen.

- Der allerede ni andre skydebaner i Jammerbugt Kommune, så mon ikke, der er mulighed for at anlægge større baner et andet sted, så også eliteskytterne blev tilgodeset, siger Jan Pedersen.

Men kommunen har afvist alle de foreslåede placeringer og inviterer nu til offentlig høring om planerne for et skydecenter i det særligt værdifulde landskab i Sandmosen. Kommunen satser i stedet på at finde et andet sted, hvor der kan etableres et nyt naturområde som erstatning for Sandmosen. En problematisk løsning og en helt forkert brug af ordningen med erstatnings-natur, mener Danmarks Naturfredningsforening.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: