Verdens bestand af dyr halveret på 40 år

NATUR – Verden over uddør dyrearter i et hidtil uset højt tempo. I løbet af de seneste fire årtier er bestanden af vilde dyr halveret. Det fremgår af rapporten Living Planet 2014.

Afrikanske skovelefanter i nærkamp. Verden over forsvinder pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk i et hidtil uset højt tempo.

Verden over uddør dyrearter i et hidtil uset højt tempo, og ifølge britiske BBC er tabet af dyrearter på verdensplan endnu værre end man har troet hidtil.

Det dokumenterer London Zoological Society (ZSL) i sin seneste rapport Living Planet 2014, der udgives i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden.

Ifølge rapporten, der anvender en ny analysemetode, er bestandene af dyr halveret i de seneste 40 år. Metoden resulterer i mere alarmerende resultater end i en tilsvarende rapport, der udkom for to år siden.

Bestandene af pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk er gået tilbage med gennemsnitligt 52 procent, og endnu værre ser det ud for forskvandsdyrene, som har haft en tilbagegang på 76 procent

- På mindre end to generationer har vi halveret bestanden af vilde dyr. Det må give stof til eftertanke til enhver forbruger, politiker og virksomhedsleder på kloden, siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Avanceret statistik
Indsamlingen af data til det globale gennemsnit for arter i tilbagegang indebærer brugen af særdeles avanceret statistik, da man ofte må sammenligne forskellige datasæt. Det har fået kritikere til at erklære metoden for statistisk ugyldig.

Men forskerne hos Zoological Society henviser til, at de har forbedret metoden siden deres seneste rapport for to år siden, men det har kun gjort resultaterne endnu mere alarmerende.

Dengang skønnede de, at dyrelivet var gået tilbage med kun omkring 30 procent. Uanset tallene, synes det at stå klart, at dyrelivet fortsat blive presset ud af menneskelig aktivitet, skriver BBC.

Vi fælder skovene hurtigere, end nye kan vokse op, fanger flere fisk end havene kan producere, pumper mere vand op fra floder og grundvandsmagasiner end regnskyl kan genopbygge levere. Hertil kommer, at vi udleder mere kulstof end oceanerne og verdens skove kan absorbere, opsummerer rapporten.

Kun ti procent løver tilbage i reservat Ghana
I Ghana er løvebestanden i et reservat gået tilbage med 90 procent på 40 år, fremgår det af Living Planet Index, der  opremser en række områder, der er alvorligt ramte.

I Vestafrika har skovfældning indskrænket skovelefanters habitat til blot seks-syv procent af deres historiske område.

Globalt har tabet af levesteder og jagt reduceret bestandene af tigre fra 100.000 for et århundrede siden til blot 3.000 i dag.

‘Living Planet Index’ undersøger mere end 10.000 bestande af højere dyr fra 1970 til 2010, og rapporten afslører en fortsat tilbagegang i disse bestande.

Tigeren er i dag et af de mest truede dyr i verden. Og der er kun 3.200 tilbage i den vilde natur. Det skyldes især krybskytteri og reducering af leveområder. Vær med til at indfri WWF’s mål om en fordobling i antallet af vildtlevende tigre i 2022.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: