Danskerne ønsker forbud mod vilde dyr i cirkus

DYREVELFÆRD – Tre ud af fem danskere ønsker et forbud mod at anvende elefanter og andre vilde dyr som en del af underholdningen i cirkus. Næsten halvdelen af EU-landene har forbud mod vilde dyr i cirkus, men Danmark halter bagefter.

Elefanter og andre vilde dyr skal ikke optræde i cirkus, mener et flertal af befolkningen. Næsten halvdelen af EU-landene har forbud mod brug af vilde dyr i cirkus.

En ny spørgeskemaundersøgelse viser, at tre ud af fem danskere mener, at det er uacceptabelt med shows med vilde dyr. Det glæder dyrevelfærdsorganisationen World Animal Protection, der netop nu arbejder på at få forbudt vilde dyr i danske cirkusser.

Undersøgelsen er foretaget af YouGov på vegne af World Animal Protection Danmark.

Næsten halvdelen af EU-landene har forbudt brug af vilde dyr i cirkus eller har lokale forbud, men Danmark er ikke blandt disse lande.

World Animal Protection finder det absurd, at der stadig findes vilde dyr i cirkus i Danmark og opfordrer nu de danske politikere til at få ændret lovgivningen. For uanset hvor i verden man ser elefanter optræde, ligger der en intensiv og hård træning bag, men det vil altid være unaturligt for den at optræde, forklarer World Animal Protection i Danmark.

- Det er grotesk, at Danmark bliver ved med at halte bagud på dette punkt, og det er på tide, at vi følger med udviklingen og får stoppet udnyttelsen af optrædende vilde dyr i cirkus, siger Gitte Buchhave, direktør for World Animal Protection Danmark.

Hun henviser til den danske lovgivning, der stadig tillader visse vilde dyr som elefanter, søløver og zebraer i danske cirkusser.

Danskerne ønsker mere dyrevelfærd – også for cirkuselefanter
Danskerne bakker op om, at Danmark burde være længere fremme med dyrebeskyttelse, og at elefanter og andre vilde dyr ikke burde være tilladt i danske cirkusser.

60 procent af dem, der mener, at det er mere uacceptabelt at se vilde dyr optræde i danske cirkusser end i dyreshows i udlandet, begrunder det med, at Danmark burde være længere fremme i forhold til dyrebeskyttelse end visse andre lande.

- Det er glædeligt, at så mange danskere mener, at det er uacceptabelt med vilde dyr i cirkus. Det er godt i tråd med, at danskerne generelt er blevet mere bevidste om det forkerte i at udnytte vilde dyr som for eksempel elefanter til underholdning, hvilket vi oplever i vores arbejde. Derfor mener vi, at tiden er inde til, at vi én gang for alle skal forbyde vilde dyr i underholdning i Danmark. Det hører fortiden til, mener Gitte Buchhave.

83 procent af de danskere, der finder det uacceptabelt med optrædende, vilde dyr i cirkus, mener, at det er unaturligt for vilde dyr at optræde, og 60 procent mener, at det er problematisk, at de holdes i fangenskab.

- Det viser, at den danske befolkning er opmærksom på, hvorfor det er problematisk at bruge vilde dyr til underholdning i cirkus. Både de træningsmetoder der ligger bag træning af elefanter, og som publikum ikke ser, samt de forhold som elefanter lever under i et omrejsende cirkus, gør uden diskussion, at elefanterne aldrig bare tilnærmelsesvis kan følge deres naturlige instinkter, lyder det fra World Animal Protection.

Problematisk med elefanter i cirkus
- Det er ikke muligt for elefanter at leve et godt liv i et omrejsende cirkus, hvor de konstant flyttes og lever på meget begrænset plads, forklarer dyrlæge Jan Schmidt-Burbach, PhD i asiatiske elefanters sundhed.

- Elefanterne lever i små aflukker eller bure, står bundet fast eller lænket, har begrænset social interaktion med andre elefanter og skal ofte give stressende optrædener – der er ingen mulig måde, man kan retfærdiggøre det på og kalde det for god trivsel for elefanterne. Det lever ganske enkelt ikke op til deres komplekse behov, siger han.

Endvidere kræver vilde dyr som elefanter intensiv træning, hvis man skal få dyrene til at makke ret og optræde, og derved forringes deres livskvalitet enormt, både fysisk og psykisk.

- Elefanter i cirkus er trænet intensivt fra de er ganske unge. Der er ingen vej udenom, at elefanten er nødt til at gennemgå en intensiv træning, for at man kan kontrollere den. Specielt hvis man holder elefanter steder som cirkusser, hvor hundredvis af mennesker er samlet tæt omkring dem, forklarer  Jan Schmidt-Burbach.

- De høje lyde, nærheden af så mange ukendte mennesker og de intensive tricks, de skal udføre, er stressende for elefanterne. Derfor er domptørerne nødt til at have dem under stram kontrol. Ellers ville der være meget stor risiko for, at panikkende elefanter sårede eller dræbte mennesker, siger han.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: