WWF jubler: Dyresmuglere er på finansloven

NATUR – WWF’s krav om at slå hårdere ned på dyrekriminalitet er nu blevet imødekommet på Christiansborg. Fremover bliver dyresmuglere straffet med op til seks års fængsel i stedet for kun et år som hidtil. Den forhøjede strafferamme udløser samtidig bedre efterforskningsmuligheder for politiet.

Handel med truede dyr er blevet den fjerde mest indbringende kriminalitet i verden. Årligt bliver der handlet for op mod 100 milliarder kroner. Det går blandt andet ud over næsehornene. Handlen er styret af organiserede forbryder-syndikater.Foto: Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Politi og toldere får nu flere redskaber til at forhindre og efterforske alvorlig dyrekriminalitet med truede dyr i Danmark, den såkaldte wildlife crime. Det sker som følge af, at strafferammen for kriminalitet med truede dyr bliver sat op fra et til seks års fængsel i den netop indgåede aftale om finansloven. Dermed kommer Danmark på niveau med andre EU-lande.

Ændringerne er et resultat af, at WWF Verdensnaturfonden siden i sommers har fremført forslag om blandt andet bedre efterforsknings-redskaber til myndighederne samt højere straffe for alvorlig dyrekriminalitet.

- Danmark er ikke længere i fare for at blive dyresmuglernes paradis – så det her er en kæmpe sejr for dyrene, naturen og alle os, der ikke vil have, at Danmark skal være et fristed for alvorlig kriminalitet med truede dyr. I WWF ser vi nyheden fra Christiansborg som den bedste julegave, vi kunne få, siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg.

Fjerde mest indbringende kriminalitet
Det er Dansk Folkeparti, som har bragt kravene fra WWF Verdensnaturfonden på bordet i finanslovsforhandlingerne. Forslagene har hele tiden været støttet af Konservative.

- Det er dyrene, der har vundet her. Jeg er meget tilfreds med, at politikerne viser handling og tager ansvar for at bekæmpe den omfattende handel med truede dyr, som er en af de største trusler mod blandt andet elefanter, næsehorn og tigre, siger Bo Øksnebjerg.

På globalt plan er smugling og handel med for eksempel elfenben, tigerknogler og skældyr vokset eksplosivt. Handel med truede dyr er blevet den fjerde mest indbringende kriminalitet i verden. Årligt bliver der handlet for op mod 100 milliarder kroner, og handlen er styret af organiserede forbryder-syndikater, der opererer over hele kloden på linje med narko-, våben- og menneskehandel.

Tættere på Danmark
- De kriminelles hovedkvarterer rykker tættere og tættere på Danmark. Senest har politiet stoppet storstilet smugling af elfenben og næsehornshorn i Berlin og Amsterdam, ligesom der inden for de seneste måneder har været to tyverier af sjældne og kostbare papegøjer fra zoologiske haver i Danmark, siger Bo Øksnebjerg.

WWF’s krav har fået fuld opbakning fra Dansk Folkeparti og Konservative. Desuden har Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre og SF støttet helt eller delvist op om WWF’s samlede forslag.

WWF Verdensnaturfondens fem krav lød på bedre efterforsknings-redskaber til dansk politi, samme strafferamme som vore nabolande og mere intensiv kontrol ved grænserne, særligt i København Lufthavn.

Godt 17.000 danskere har skrevet under på, at de støtter WWF’s krav og har derved været med til at lægge pres på politikerne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: