Venstre bekymret for klima-regningen

KLIMAPLAN – Dybt bekymrende, siger Venstres klima- og energiordfører Lars Chr. Lilleholt om regeringens nye klimaplan. Den risikerer at blive dyr for den enkelte dansker og sende arbejdspladser ud af landet, siger han.

Lars Christian Lilleholt: Flere byrder på landbruget kan få en negativ effekt for klimaet.

Nye afgifter på diesel og benzin, roadpricing og flere afgifter på kunstgødning er nogle af de forslag, som regeringen overvejer i sin nye klimaplan. Venstres energiordfører, Lars Chr. Lilleholt, er dybt bekymret over regeringens forslag, der vil sende en ekstra regning til danske familier og erhvervsliv.

- I en tid, hvor arbejdspladserne siver ud af Danmark, er kuren ikke flere omkostninger for hverken danskerne eller erhvervslivet. Det koster arbejdspladser at gøre det dyre at være dansker og pålægge erhvervslivet nye byrder. Vi har tværtimod brug for at sænke skatter og afgifter, så virksomhedernes konkurrenceevne forbedres, og vi får skabt flere danske arbejdspladser, siger Lars Chr. Lilleholt.

Han påpeger, at flere byrder til dansk landbrug kan få en negativ effekt for klimaet.

- Vi risikerer, at yderligere omkostninger til landbruget vil flytte produktion til andre lande, hvor deres produktion forurener mere end vores, fordi de har lempeligere krav end i Danmark. Det giver hverken samfundsøkonomisk eller klimamæssig mening, siger han.

Desuden er Danmark allerede langt med at overopfylde sine forpligtelser i CO2-udledning, når det gælder transport, landbrug og boliger.

- Danmark vil i 2020 nå en CO2-reduktion på 34 procent, så vi er i forvejen et af de lande i verden, der har de skrappeste klimamål. Jeg ser derfor ingen grund til, at vi skal pålægge vores borgere og virksomheder endnu flere byrder for at være klimaduks. Derfor vil vi ikke være med til hverken direkte eller indirekte at sende ekstraregninger til danskerne eller erhvervslivet, siger Lars Chr. Lilleholt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: