Rester af sprøjtegift bekymrer ikke Venstre

LANDBRUG – Venstre vildleder om grænseværdier på sprøjtegift. Partiets miljø- og landbrugsordfører Erling Bonnesen, beroliger med, at fund af de nye alarmerende fund af sprøjtegifte i grundvandet ikke overskrider den sundhedsfagligt fastsatte grænseværdi. Men den reelle grænseværdi er overskredet i 26-29 procent af prøverne.

En screening fra Miljøstyrelsen viser, at den reelle grænseværdi er overskredet i 26-29 procent af prøverne. Grafik. GEUS-notat

- Det er vildledning af befolkningen, når Venstres miljøordfører melder ud, at grænseværdien er »ekstraordinær«. Det er et reelt, politisk fastsat krav, som vandværkerne skal efterleve. De politiske fastsatte grænseværdier er selve grundstenen i danskernes tillid til deres rene drikkevand. Rokker vi ved grænseværdierne, så opstår der forvirring. Så vil kunderne ikke kunne huske, om det er det ene eller andet stof, de skal holde øje med.

Sådan siger Karsten Bjørno, kommunikationschef i DANVA, til dagbladet Information.

Ifølge ham er kravene i grænseværdierne udtryk for nultolerance over for udvaskning og en garanti til danskerne, så de til enhver tid har tillid til deres drikkevand.

Det sker efter de seneste fund afgiftstoffet desphenylchloridazon, som er fundet i 29 procent af overvågningsboringerne for grundvand og i godt 26 procent af de almene vandværkers boringer.

I de to typer boringer var grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter overskredet i henholdsvis 17 procent og knap 10 procent af målingerne.

Også miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen maner til besindighed. Han mener nemlig ikke, at der er nogen grund til at frygte for helbredet.

- Det er vigtigt at understrege, at stofferne ikke er sundhedsskadelige i de mængder, der er fundet, siger han netmediet Altinget.dk.

Grænseværdien er politisk fastsat
I Miljøstyrelsen bekræfter kontorchef Lea Frimann Hansen, at der ikke findes to slags grænseværdier, som vandværkerne skal forholde sig til. Kravet til dem er bekendtgørelsens grænse på 0,1 mikrogram pr. liter.

- Når Venstres miljøordfører taler om den sundhedsfagligt fastsatte grænseværdi, så tænker han på den ’sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse’, som er den koncentration, Styrelsen for Patientsikkerhed forholder sig til, når de afgør, om et givent fund frembyder en sundhedsmæssig risiko.

Denne såkaldte ADI-værdi er for desphenylchloridazon 300 mikrogram pr. liter for voksne og 50 mikrogram pr. liter for børn. Det højeste fund i de aktuelle målinger offentliggjort af GEUS er 11 mikrogram pr. liter.

Forsøg på at undergrave grænseværdien
Både DANVA og Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for, at nogle – ligesom i 1990’erne – søger at undergrave grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter og gøre det legitimt at forurene drikkevandet til langt højere værdier, fordi det nu i stadig flere boringer faktisk er mere forurenet.

- Det er skadeligt, når brancheorganisationer for snævre erhvervsinteresser vil diskutere, om grænseværdier skal hæves for enkelte midler med en begrundelse om, at et pesticid er mindre farlig end et andet, mener DANVA.

Ifølge Information afviser Venstres Erling Bonnesen, at den politisk fastsatte grænseværdi er ved at blive undergravet.

- Det er en massiv forurening, vi er vidne til. Det er omfattende, når omkring ti procent af de undersøgte grundvandsboringer har pesticidfund over det tilladte. Det er voldsomt og helt uacceptabelt, siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen til Altinget.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: