Vejen til klimatilpasning er banet

KOMMUNER – Inden udgangen af 2013 skal samtlige af landets 98 kommuner have lavet en plan for, hvordan de vil håndtere voldsomme regnskyl og et deraf øget pres på kloakkerne.

Klimatiopasning i kommunerne. Foto: Colourbox

Inden udgangen af 2013 skal samtlige af landets 98 kommuner have lavet en plan for, hvordan de vil håndtere voldsomme regnskyl og et deraf øget pres på kloakkerne.

Og med udgivelsen af en ny vejledning om klimatilpasningsindsatsen i kommunerne ligger der nu en lang række tiltag klar.

- Mange kommuner er allerede i fuld gang med at finde ud af, hvilke områder der er i størst fare for at blive oversvømmet, og hvordan man undgår det. Nu er værktøjskassen fyldt op med tiltag, der kan hjælpe kommunerne på vej, så der er ingen undskyldning for ikke at komme i gang med klimatilpasningsplanerne i en fart, siger miljøminister Ida Auken.

Den nye vejledning giver blandt andet eksempler på, hvordan nogle kommuner har lavet skaterbaner, regnvandsbede og grønne tage som en del af løsningen på klimaudfordringen.

Klimalokalplaner er nyt middel
En del af den samlede klimatilpasningsindsats er også, at der sidste år blev vedtaget en lovændring, som giver kommunerne mulighed at lave klimalokalplaner.

På den måde kan man for eksempel begrænse byggeri i oversvømmelsestruede områder.

- Klimalokalplaner kan være et være et vigtigt middel til at tænke oversvømmelsesrisiko ind i hele planlægningen. For eksempel kan kommunerne nu på baggrund af klimahensyn friholde arealer for belægning, så regnvandet ikke bliver forhindret i at løbe ned i jorden. Eller det kan være, at kommunen er nødt til at forbyde kældre i et bestemt område i forbindelse med nye lokalplaner. Simpelthen fordi oversvømmelsesrisikoen er for stor, siger Ida Auken.

Den samlede pakke, som nu ligger klar til kommunerne, består blandt andet af oversvømmelseskort, der inddrager både havstigninger, vandløb og grundvand, samt et rejsehold, der vejleder og hjælper kommunerne og muligheden for at finansiere for eksempel klimaveje eller grønne områder over vandtaksten, hvis det altså tjener et klimatilpasningsformål.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: