DN indstillet til Nordisk Råds natur- og miljøpris

NATUR- OG MILJØPRIS: Danmarks Naturfredningsforening har siden 2007 indgået frivillige aftaler med 77 af 98 danske kommuner om årlige reduktioner af drivhusgasser. Det er en flot indsats, og derfor indstiller jeg nu Danmarks Naturfredningsforening til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015, siger Rasmus Helveg.

Rasmus Helveg Petersen har indstillet Danmarks Naturfredningsforening til Nordisk Råds natur- og miljøpris.

En ny klimaskov i Slagelse, der gavner klimaet og omgivelserne. Store investeringer i vedvarende energi i Thisted. Reduktion af energiforbruget i Høje- Taastrup Kommunes bygninger. Et stort solvarmeanlæg i Skive. Omstilling til grøn transport i den kommunale bilpark i Ringsted. Eksemplerne bliver flere og flere.

- Danmarks Naturfredningsforening har siden 2007 indgået aftaler med en række kommuner om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst to procent om året inden for aftaleperioden. Det er den slags tiltag, der er med til at gøre en forskel for klimaet, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. Han vil derfor indstille Danmarks Naturfredningsforening til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015.

Godt gået
- I omstillingen til et grønnere Danmark er det vigtigt at sætte forpligtende mål, der understøtter vores ambitiøse klima- og energipolitik. De frivillige aftaler med kommunerne skal derfor ses som et vigtigt supplement til de offentlige forpligtelser, som kommunerne også har. At få de danske kommuner til af egen vilje at forpligte sig til at yde en ekstra klimaindsats er i sagens natur godt gået, siger Rasmus Helveg Petersen.

- Danmark skal omstilles til et samfund baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050. Regeringens ambition er, at det offentlige Danmark skal gå forrest i arbejdet med at nedbringe de danske udledninger af drivhusgasser. Kommunerne spiller en nøglerolle i den danske klimaindsats, og mange viser allerede nu vejen for både private og offentlige institutioner, skriver ministeren i en pressemeddelelse.

Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015 gives for et produkt, en opfindelse eller en kreativ indsats, som bidrager til at reducere det fremtidige udslip af drivhusgasser i Norden. Det har Danmarks Naturfredningsforening med deres unikke og landsdækkende kommuneindsats gjort sig fortjent til, understreger Ramus Helveg.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: