Vejen banet for eksport af grøn teknologi

Nye EU-regler kan sætte skub i væksten for danske producenter af grøn teknologi. Reglerne skal forebygge og begrænse forureningen af luft, vand og jord fra landbrug, slagterier, kemiske fabrikker og andre miljøtunge virksomheder.

Nye regler skal begrænse forureningen fra kemiske fabrikker og andre miljøtunge virksomheder.

En styrket dansk miljøindsats i forhold til de største og mest miljøtunge virksomheder. Det er resultatet af nye fælles europæiske regler, som netop er trådt i kraft. Reglerne øger mulighederne for eksport af dansk miljøteknologi markant, siger miljøminister Ida Auken.

Hun har netop underskrevet et sæt bekendtgørelser, der ophøjer de fælles europæiske miljøregler til dansk lov.

Ifølge regeringen vil det styrke indsatsen med at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra nogle af de største og mest miljøtunge virksomheder. Det gælder blandt andet store svine- og fjerkræbrug, store mejerier og slagterier, affaldsanlæg, jern- og metalforarbejdende og kemiske virksomheder.

Kan begrænse luftforurening
De nye regler skærper blandt andet kravene til, hvor meget store kraftvarmanlæg i Danmark og resten af det europæiske fællesskab må forurene. Det skal give renere luft til borgerne og samtidig være med til at reducere de store sundhedsudgifter, der er forbundet med luftforurening.

- Luftforurening stopper ikke ved grænsen, og rigtig mange af de partikler, vi har i luften i Danmark kommer fra vores nabolande. Derfor er det en stor sejr, at alle virksomheder i EU nu skal leve op til de samme krav. Det er godt for alle EU-borgere og vil også betyde renere luft for danskerne, siger miljøminister Ida Auken.

Bedst for miljøet
Ud over krav til partikeludledning sikrer de nye regler ifølge ministeren, at virksomhederne bruger den teknik, der er bedst for miljøet.

EU-Kommissionen fastlægger, hvad der er den bedst tilgængelige teknik sammen med medlemsstaterne, industrien og civilsamfundsorganisationer. Regeringen styrker nu Danmarks aktive deltagelse i dette arbejde, så kravene også afspejler danske erfaringer og miljøteknologi, forklarer Ida Auken.

- Med de nye regler får vi flere grønne job i Danmark. Netop fordi vi herhjemme er gået forrest med miljøkrav, er der mange danske virksomheder, som kan levere de løsninger og produkter, som hele Europa nu kommer til at efterspørge. Ren luft til danskerne og flere job – det er grøn omstilling, siger Ida Auken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: