Vækstplan sætter natur og miljø i anden række

Vækstplanen sætter natur og miljø i anden række, mener Det Økologiske Råd.

VÆKST – Regeringens vækstplan for landbrug og fødevareindustri lægger op til at lempe gødningsnormerne, men glemmer krav om, at det ikke må føre til større miljøbelastning.

Regeringens vækstplan for landbruget skal fremme vækst i erhvervets økonomi og produktivitet, men ignorerer behovet for vækst i miljøkvalitet, biodiversitet og bosætning på landet.

Det mener Leif Jørgensen, landbrugspolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd efter at have gennemgået vækstplanen, regeringen fremlagde i dag.

- I den nye vækstplan bebuder regeringen for eksempel en lempelse af kvælstofnormen på 8 pct. for svinebedrifter, uden at det fremgår, hvordan man vil undgå, det fører til øget forurening. Det skal åbenbart være tilladt at bruge mere kvælstof, uden at der samtidig komme krav om nye reduktioner i udledningen af kvælstof og klimagasser fra landbruget, siger Leif Jørgensen.

Forkert rækkefølge
Natur- og Landbrugskommissionen har i sin rapport fra foråret ganske vist lagt op til, at der kan indføres en mere lempelig regulering af gødningstildelingen, så det bliver tilladt at give mere kvælstof på de  robuste jorde.

- Men man kan ikke bare lempe normerne generelt, før de robuste jorde er udpeget, og før man kan dokumentere, at det ikke har nogen negativ miljøeffekt. Det er en helt forkert rækkefølge at gøre tingene i, understreger Leif Jørgensen.

Det Økologiske Råd forholder sig også skeptisk til, at regeringen tilsyneladende vil satse massivt på at forstærke strukturudviklingen i landbruget, så vi får endnu færre, men større bedrifter. Det skal ske bl.a. ved at afskaffe landbrugslovens regler om fortrinsret, som ellers sikrer, at mindre landbrug får tilbuddet før de større naboer, når der bliver sat jord til salg i et lokalområde.

- Regeringens planer om at fremme en udvikling med endnu færre landbrug virker mildt sagt besynderlig. Samfundet bruger jo samtidig millioner og atter millioner af kroner fra EU’s landdistriktspulje til at fremme liv på landet. De to ting er i direkte modstrid med hinanden, siger Leif Jørgensen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: