Landbrug og transport skal skære ned på CO2

Klima – Vi skal skrue op for klimaambitionerne frem mod 2030 og samtidig have gang i en seriøs omstilling af landbrugs- og transportsektoren, siger klimaordfører Christian Poll, Alternativet.

Flere elbiler og mere effektiv transport kan mindske udledningen fra transportsektoren. Foto: Colourbox

Energistyrelsen har offentliggjort en ny energifremskrivning, der viser, at vi måske opnår en reduktion af drivhusgasser på 40 pct. i 2020 i forhold til 1990. Dog er med en usikkerhed, der betyder at vi intervallet er på alt mellem 35 og 44 pct., forklarer Alternativets klimaordfører Christian Poll,

- Det er rart at se, at vi måske alligevel når vores klimamål for 2020. Men vi har alle set tal, der viser at landbrugspakken øger udledningen af drivhusgasser med minimum 0,5 mio. tons. Samtidig er der ingen tiltag på vej, der reducerer transportsektorens udledninger. Det går også den gale vej, når vi favoriserer benzinslugere på bekostning af elbiler og give landbruget fripas til forurening. Det er meget bekymrende, når vi ved at det netop er i disse sektorer, vi skal lave den helt store omstilling frem mod 2030, siger han.

Behov for nye klimamål
Det forventes, at Danmark som følge af EU’s 2030 klimapakke skal reducere drivhusgas-udledningerne i ikke-kvotesektoren (landbrug, transport og bygninger) med 36 til 40 pct. i 2030 i forhold til 2005. Dette bliver endeligt vedtaget i løbet af 2016.

Ifølge Christian Poll understreger det behovet for nye 2030-klimamål.

-Vi bakker op om, at vi skal have et nyt klimamål for 2030, som de Konservative foreslår. I Alternativet vil vi presse på for et meget et ambitiøst niveau. I klimaaftalen fra Paris, besluttede Danmark sammen med resten af verden at arbejde for en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Det betyder, at både Danmark og EU skal skrue betydeligt op for klimaambitionerne og omstillingen. Dette vil være vores mandat til forhandlingerne, siger Christian Poll.

Han understreger samtidig, at 2030-klimamål ikke skal være en undskyldning for at slippe speederen og træde på bremsen.

- Vi skal holde takten i den grønne omstilling og ikke skubbe problemerne foran os. Vi ved hvor vi skal gå hen, så lad os samarbejde om, at komme godt på vej, siger Christian Poll.

Regeringen trækker i den forkerte retning
Det Økologiske Råd glæder sig over, at fremskrivningen fra Energistyrelsen viser, vi kan nå målet. Men gør samtidig opmærksom på, at regeringens planer for miljø og klima trækker i den helt modsatte retning.

- De konservative trækker nu deres beslutningsforslag mod at indgå en aftale med regeringen om et nyt 2030-mål. Det er meget ærgerligt, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Ifølge ham vil regeringen nemlig stadig ikke forpligte sig til noget som helst i 2020.

- De vil stå frit til at lave tiltag, som øger drivhusgasudslippet uden at skulle kompensere for det. I den nye finanslovsaftale øger de således CO2-udslippet, bl.a. fordi de sænker afgiften på store biler, siger Christian Ege.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: