Unge stærkt utilfredse med regeringens klima-indsats

KLIMA – Et flertal af danskere er utilfredse med regeringens arbejde for at bremse klimaforandringerne. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Megafon for WWF Verdensnaturfonden.

To ud af tre unge mellem 18 og 29 år er meget utilfredse med regeringes indsats for dæmme op for klimaforandringerne. Foto: Colourbox

57 procent af danskerne mener, at regeringen gør for lidt for at bremse klimaforandringerne. Kun 17 procent er tilfredse med regeringens indsats.

Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har lavet for WWF Verdensnaturfonden. De 57 procent har enten svaret Utilfreds eller Meget utilfreds på spørgsmålet.

- Danskerne tager tydeligvis klimatruslen alvorligt – desværre tager vores regering den ikke lige så alvorligt. Når vi i morgen lørdag afholder årets Earth Hour er det netop for at sige til politikerne både i Danmark og i resten af verden, at de skal tage sig sammen. Konsekvenserne af klimaforandringerne er slået igennem nu, og naturen og dyrene er presset ud over kanten. Det bør regeringen agere på, siger Jacob Fjalland, internatioal programchef i WWF Verdensnaturfonden.

De unge er allermest utilfredse
Det er den unge generation, som er allermest utilfreds med regeringens klimaindsats. I aldersgruppen 18-29 år svarer to ud af tre adspurgte, at de er Meget utilfredse med den nuværende indsats.

- Det er ikke så mærkeligt, at netop de unge er ekstra utilfredse. Det er de unge, som skal leve længst med alle de forfærdelige konsekvenser, som klimaforandringerne har for både mennesker og dyr – og som bare vil eskalere, hvis der ikke gøres mere nu fra politikernes side. Vi har et ansvar for ikke at efterlade vores børn og børnebørn en planet i kaos, siger Jacob Fjalland.

Megafon-undersøgelsen viser også, at danskerne er mere bekymret for klimaforandringerne nu, end de var for fem år siden. Det gælder hele 67 procent af de adspurgte. Kun tre procent er mindre bekymret i dag.
Den stigende bekymring blandt danskerne er ikke ubegrundet. Flere videnskabelige undersøgelser viser, at de galopperende klimaforandringer har konsekvenser for klodens biodiversitet.

Halvdelen af dyre- og plantearter risikerer at uddø
En ny rapport fra WWF viser f.eks., at hvis vores udledning af drivhusgasser fortsætter som nu, risikerer halvdelen af dyre- og plantearterne i verdens vigtigste naturområder at uddø i de undersøgte områder i løbet af 60-70 år.

Derfor ønsker WWF at sætte ekstra meget fokus på netop klimaforandringernes konsekvenser for klodens natur og dyreliv ved dette års Earth Hour – verdens største klimakampagne – som løber af stablen lørdag.
Megafon-undersøgelsen er baseret på interview med 1.044 danskere fordelt over hele landet og på alle aldersgrupper. Undersøgelsen er foretaget mellem den 14. og 16. marts i år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: