Ulve er harmløse

NATUR – Det mest skræmmende i hele ulvedebatten er nok i virkeligheden den uvidenhed, der ligger bag de mange indlæg i aviserne, hvor ulve udråbes til rene dræbermaskiner, der nærmest straks vil slagte befolkningen, når dette fantastiske dyr igen findes i vores natur.

KOMMENTAR
Af Kåre Press-Kristensen, ingeniør og seniorrådgiver i Det Økologiske Råd

Den hidtil største videnskabelige undersøgelse af ulvedrab og folks frygt for ulve er lavet i Norge i 2002. Undersøgelsen konkluderer, at ulve har dræbt mennesker i løbet af det 20. århundrede, men meget få. Der er omkring 10.000 ulve i Europa, 40.000 i Rusland og 60.000 i Nordamerika. I disse områder tilsammen er under 10 personer dræbt i regulære ulveangreb, og under 10 personer er dræbt af ulve med rabies 1950-2000, dvs. over en 50-årig periode. I samme periode er millioner af mennesker dræbt i trafikulykker og titusinder af almindelige hvepse- og bistik i de samme områder.

I ulande er drabsantallet større og tæt relateret til en situation, hvor ulvene har begrænset bytte pga. overbefolkning og derfor tvinges til at leve af affald fra primitive bysamfund, samtidig med at små børn efterlades uden opsyn i disse bysamfund. Dette er meget langt fra situationen i Danmark.

I Norge er ingen blevet angrebet eller dræbt af ulve de seneste 200 år. I Sverige menes en ulv at have dræbt en person i 1821. Der var ifølge rygterne tale om en ulv, der tidligere var holdt i fangeskab og derfor ikke havde lært at jage og samtidig ikke var bange for mennesker.

Statistisk set er ulve således harmløse. Alligevel er der frygt for ulve i befolkningen i Norden. Den afspejles også tydeligt i debatten i nogle af aviserne. Den omtalte norske undersøgelse forsøger at undersøge og forklare dette paradoks. Bl.a. konkluderes, at jo højere uddannelse, desto mindre frygt. Ligeledes er frygten for ulve meget mindre hos personer, der ved noget om ulve, sammenholdt med personer, hvis viden er præget af kulturelle nordiske myter, hvor ulve ofte skildres som ”onde” væsener og forbindes med f.eks. varulve.

Ulve kan derfor helt uden skrupler indføres i den danske natur, hvor rabies er under kontrol. Men ulvene bør ikke fodres, da de skal bevare deres naturlige frygt for mennesker. Hvis det gøres på den rigtige måde, kan der opstå et helt nyt turistpotentiale, og jeg skal da være en af de første til at besøge ulveskovene med mine små piger i et (naivt) håb om at få et glimt af disse fantastiske dyr.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: