Sodpartikler forværrer katastrofen i Arktis

KLIMA – Hvis man sætter ind mod forureningen med opvarmende sodpartikler er det muligt at bremse katastrofen i Arktis, hvor afsmeltningen nu sker syv gange hurtigere end for blot tyve år siden.

Forureningen med sodpartikler er med til at forværre situationen i Arktis. Afsmeltningen af is sker langt hurtigere end for blot få år siden. Foto: Colourbox

Ifølge en netop offentliggjort rapport fra Arktisk Råd speeder den globale opvarmning op og foregår nu i dobbelt tempo i Arktis. Alene de sidste tyve år er afsmeltningen af is på Grønland syvdoblet.

Ud over drivhusgasser er sodpartikler en væsentlig årsag til opvarmningen. Derfor bør udledningen af sodpartikler reduceres. Særlig udledningen fra skibe i Arktis og fra brændeovne skal bekæmpes, mener seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

Ifølge ham har mange studier dokumenteret, at sodpartikler (black carbon) er en vigtig årsag til den rekordstore afsmeltning af is i Arktis. Sodpartiklerne udledes fra brændefyring, dieseludstødning, skovbrande m.v. og transporteres med luftstrømmene til Arktis, hvor sodpartiklerne afsættes på isen.

Isen bliver mørkere og opsuger mere solenergi
Derved bliver isen mørkere, så den opsuger mere solenergi, opvarmes og smelter. Ud over opvarmning er sodpartikler en væsentlig kilde til den stærkt skadelige luftforurening, der hvert år koster mange millioner dødsfald.

- Øget afsmeltning af is får flere skibe til at skyde genvej via Arktis, hvilket øger udledningen af sodpartikler i Arktis. Ligeledes øges risikoen for oliespild i det følsomme arktiske miljø, hvor der ikke er beredskab til at inddæmme olien. Derfor skal det forbydes at sejle på tung bunkerolie i Arktis, ligesom det er forbudt i Antarktis, siger Kåre Press-Kristensen.

Jo tættere på isen i Arktis sodpartiklerne udledes, jo større andel af partiklerne afsættes på isen og bidrager til afsmeltning. I Arktis er skibe en af de dominerende kilder til sodpartikler, da mange skibe afbrænder verdens mest forurenende brændstof (svær bunkerolie) uden røggasrensning.

Kan få uoverskuelige miljøkonsekvenser
Spild af svær bunkerolie i det følsomme arktiske miljø kan også få uoverskuelige miljøkonsekvenser. Som alternativ til den svære bunkerolie kan skibe anvende den dyrere men mere miljørigtige lette bunkerolie eller gas.

De fleste sodpartikler, der afsættes i Arktis, føres dertil med luftstrømmene fra hele den nordlige halvkugle. I Europa kommer halvdelen af sodpartiklerne fra brændefyring, mens en fjerdedel kommer fra vejtrafik.

Hvis politikere bliver ved med at overhører alarmklokkerne, vil brændefyring ifølge fremskrivningerne stå for ca. 70 procent af udslippet i 2030, fordi andre kilder som vejtrafik falder markant som følge af krav om partikelfiltre på biler. Tallet stammer fra EU’s eget analyseinstitut IIASA i Østrig.

I Danmark udleder brændefyring 65 procent af sodpartiklerne, mens vejtrafik udleder 7 procent. Paradoksalt nok dækker brændefyring kun få procent af energiforbruget og kan umiddelbart erstattes af miljørigtige alternativer som øget isolering, fjernvarme og varmepumper, forklarer Kåre Press-Kristensen.

Ud over klimaeffekter forårsager partikelforurening fra brændefyring ifølge de seneste estimater 550 for tidlige dødsfald i Danmark hvert eneste år og er skyld i 330.000 luftvejslidelser. Helbredsskaderne koster ifølge De Økonomiske Råd samfundet 4,1 milliarder kroner årligt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: