Uafhængig, selvejende fond sikrer os ny natur

NATUR – Regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond er nu blevet enige om konstruktionen af Den Danske Naturfond, som bliver en politisk uafhængig selvejende fond. Den nye fond skal arbejde for mere natur i Danmark og får en startkapital på 875 millioner kroner.

Den Danske Naturfond får en startkapital på 875 millioner kroner. Foto: Colourbox

- I dag er en stor dag for dansk natur, lyder det begejstret i en pressemeddelelse fra miljøministeren.

Efter måneders forhandlinger mellem regeringen og to private fonde, er der nu omsider enighed om, hvordan fonden skal konstrueres. Derfor får fonden sin helt egen lov, og allerede i dag vil miljøministeren sende et lovforslag i høring, så den historiske aftale om Den Danske Naturfond kan føres ud i livet.

Regeringen, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond er gennem et unikt offentligt-privat samarbejde enige om rammerne for Naturfonden. Fonden skal arbejde for mere natur i Danmark, så vi alle kan få flere naturoplevelser.

Privat erhvervsdrivende fond
Naturfonden etableres som en privat erhvervsdrivende fond med en startkapital på 875 mio. kroner doneret af de to store fonde og staten. Det er planen, at fonden skal rejse yderligere kapital fra virksomheder og private, så Den Danske Naturfond i løbet af kort tid kommer til at rumme over en milliard kroner.

- Jeg har et stort ønske om, at Naturfonden bliver en folkekær fond, som mange vil have lyst til at støtte op om. Jeg håber, at både erhvervslivet, andre fonde og danskerne vil bidrage med små som store beløb, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Den Danske Naturfond er en nyskabelse og en vigtig milepæl i kampen for Danmarks natur. Vi skal have mere og bedre natur i Danmark. Vores land er et af de mest intensivt dyrkede i verden, mange dyr og planter er truede, og det er kun gået tilbage for naturen. Med fonden får naturen en stor håndsrækning, så vi kan vende udviklingen for vores natur til gavn for alle danskere, siger miljøministeren.

Naturfonden bliver selvejende og politisk uafhængig, men stadig underlagt nogle forvaltningsmæssige principper, så der er gennemsigtighed omkring fondens aktiviteter. Fonden vil være omfattet af dele af offentlighedsloven og forvaltningsloven samt Rigsrevisionen. Desuden vil løn- og ansættelsesvilkår følge, hvad der normalt gælder i staten.

Udlandet er inspiration
- Hos VILLUM FONDEN er vi rigtig stolte af at være med til at stifte Den Danske Naturfond og dermed bidrage til at sikre, at naturen får et ekstra skub. En selvejende, uafhængig fond skabt i rummet mellem private og offentlige aktører, er et godt fundament for at sikre flere midler til naturen og et flot startskud til en langsigtet indsats og et bredt folkeligt engagement, siger direktør for VILLUM FONDEN, Lars Hansen.

Han tilføjer, at fonden er inspireret af Holland og England, hvor man længe har haft tilsvarende nationale naturfonde, der spiller en vigtig rolle for naturbeskyttelsen.

Lovgrundlaget ventes at være på plads i år, så der kan blive udpeget en bestyrelse inden den 1. januar 2015. Staten vil finansiere det kommende sekretariat med ekstra 49 mio. kroner over de næste fire år.

-For Aage V. Jensen Naturfond er det en glædens dag. Vi har gennem årene haft et stort ønske om etablering af en uafhængig naturfond, som alle kan støtte op om og tage medejerskab til. Vi ser frem til de forbedringer af den danske natur, som fonden utvivlsomt vil opnå. Vi håber på bred opbakning fra de forskellige politiske partier, befolkningen, virksomheder og private fonde. Og så glæder vi os også over, at der med Naturfonden er etableret et rådgivende udvalg, hvor de grønne organisationer, landbrug og skovvæsenets organisationer, samt universiteterne kan bidrage til arbejdet, siger Leif Skov, formand for Aage V. Jensen Naturfond.

Fonden skal etablere et rådgivende udvalg, hvis medlemmer udpeges af interesseorganisationerne og universiteter. Bestyrelsen fastsætter, hvilke organisationer, der skal repræsenteres i udvalget.

DN: Stort tillykke
Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker danskerne et stort tillykke med Den Danske Naturfond, der nu er en realitet. Den er et udtryk for at Folketing og regering anerkender behovet for, at der skal en ekstra indsats til for naturen, mener foreningen.

- Det er en god dag for naturen. Vi er begejstrede for, at det er lykkes at få Den Danske Naturfond igennem, og vi har store forventninger til, hvad den kan gøre for vores fælles natur. Fonden er blevet til takket være generøse tilbud fra grønne fonde og et massivt pres fra de grønne organisationer. Det kan vi være stolte af, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

DN var blandt de grønne organisationer, der i 2013 gik sammen for helt ekstraordinært at indrykke et grønt opråb til regeringen om at få skabt naturfonden og i øvrigt sikre den danske natur.

- Naturfonden kommer til at operere i Europas mest opdyrkede land, hvor der samtidig er vedholdende krav fra politikere og landbrugsindustri om at måtte dyrke endnu mere. Det fortæller i sig selv om behovet for en uafhængig fond, men det fortæller også, at opgaven ikke nødvendigvis bliver let. Vi ønsker Den Danske Naturfond al mulig held og lykke og lover, at Danmarks Naturfredningsforening med sine 125.000 medlemmer vil være med til at sikre den folkelige opbakning og vi stiller os gerne til rådighed, hvor det skulle blive nødvendigt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Landbrug & Fødevarer: Unik mulighed
- Naturfonden er en unik mulighed for at forbedre den danske natur, og det hilser vi naturligvis velkommen. For Landbrug & Fødevarer er det afgørende, at fonden i sine aktiviteter sikrer en målretning af naturindsatsen, så den ikke kun opkøber arealer for at skabe ny natur, men også fokuserer på at forbedre og opretholde eksisterende naturarealer, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

- Med naturfonden bringes der økonomiske ressourcer til veje, som kan betale for nogle af de ydelser, markedet ikke vil betale for. I Landbrug & Fødevarer finder vi det positivt, at der er fundet en konstruktion, som gør Den Danske Naturfond politisk uafhængig samtidig med, at den underlægges grundlæggende forvaltningsretslige principper, forklarer Lone Andersen.

 

Fakta om Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond opbygger igennem en periode på fire år (2015-2018) en startkapital på 875 mio. kroner. Regeringen har aftalt med Venstre og Det Konservative Folkeparti, at staten kommer med 500 mio. kroner, VILLUM FONDEN bidrager med 250 mio. kroner og Aage V. Jensen Naturfond med 125 mio. kroner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: