Den Danske Naturfond er klar til start

NATURFOND – Den Danske Naturfond kan med en startkapital på 875 mio. kroner gå i gang med at forbedre naturen i Danmark. Loven om den historiske naturfond blev i går vedtaget af et bredt flertal af Folketinget, og samtidig er fondens formand udpeget.

Den danske natur trænger til en ekstra indsats, og det er vigtigt, at vi styrker naturarven også i forhold til kommende generationer, siger Lauritz Holm-Nielsen. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Den Danske Naturfond kan efter nytår begynde sit arbejde. Et bredt flertal i Folketinget vedtog i går lovgrundlaget for fonden, der er en historisk nyskabelse inden for den danske naturforvaltning.

Den Danske Naturfond stiftes af staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond i et helt nyt og unikt offentligt-privat samarbejde. Fonden etableres som en privat, erhvervsdrivende fond med en startkapital på 875 mio. kroner doneret af fondene og staten.

Fonden vil løbende arbejde for at finde samarbejdspartnere og sponsorer, som vil bidrage til dens projekter. Det er derfor målet, at Den Danske Naturfond i løbet af de nærmeste år kan råde over en kapital på over 1 mia. kroner til sine indsatser.

Ledes af uafhængig bestyrelse
Den Danske Naturfond skal ledes af en uafhængig bestyrelse, som udpeges af miljøministeren og VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond i fællesskab. Formand for bestyrelsen bliver Lauritz Holm-Nielsen, der er direktør for det Dansk-Kinesiske Universitetscenter i Beijing (SDC) og tidligere rektor for Aarhus Universitet.

- Jeg er glad for, at Lauritz Holm-Nielsen har sagt ja til posten som formand for bestyrelsen for Den Danske Naturfond, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Med Lauritz Holm-Nielsen får fonden en formand som med sin store ledelsesmæssige erfaring fra en række topposter i både Danmark og udlandet og med en stor naturvidenskabelig indsigt kan sætte den nødvendige retning for fonden og sikre, at den hurtigt kan markere sig som en ny og vigtig aktør på naturområdet, siger miljøministeren.

Naturen trænger til en ekstra indsats
Lauritz Holm-Nielsen siger, han glæder sig meget til at komme i gang med arbejdet.

- Den danske natur trænger til en ekstra indsats, og det er vigtigt, at vi styrker naturarven også i forhold til kommende generationer. Jeg ved, at der vil være store forventninger til Den Danske Naturfond, og jeg glæder mig meget til udfordringerne og det kommende arbejde i bestyrelsen, siger den nyudnævnte formand.

Den resterende del af bestyrelsen vil være på plads i begyndelsen af det nye år, og herefter kan fonden begynde sit arbejde.

Fakta om Den Danske Naturfond

  • Loven om Den Danske Naturfond træder i kraft den 1. januar 2015. Herefter vil Den Danske Naturfond blive stiftet som en privat, erhvervsdrivende fond.
  • Fonden opbygger over en periode på fire år (2015-2018) en startkapital på 875 mio. kroner. Staten bidrager med 500 mio. kroner, VILLUM FONDEN bidrager med 250 mio. kroner og Aage V. Jensen Naturfond med 125 mio. kroner.
  • Herudover vil staten finansiere opstarten af fonden med ekstra 49 mio. kroner over de næste fire år.
  • Fonden skal etablere et rådgivende udvalg, hvis medlemmer udpeges af interesseorganisationerne og universiteter. Bestyrelsen fastsætter, hvilke organisationer, der skal repræsenteres i udvalget.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: