Nordjylland får et af Danmarks største naturprojekter

NATUR – Hammer Bakker ved Aalborg skal i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Et stort projekt vil skabe 1.000 hektar natur med et samlet budget på ca. 100 millioner kroner.

Hammer Bakker omfatter 2.000 hektar og ligger ca. km nordøst for Aalborg og Nørresundby. Bakkerne kan ses langvejs fra som en ø i det flade limfjordslandskab. Foto: Den Danske Naturfond

Hammer Bakker, der ligger ti kilometer nordøst for Aalborg skal i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Et stort projekt vil skabe 1.000 hektar natur med et samlet budget på ca. 100 millioner kroner.

Bag projektet står Den Danske Naturfond, A. P. Møller Fonden, Aalborg Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet og Dansk Botanisk Forening.

Formålet med det store naturprojekt er at opkøbe og samle flere ejendomme og omdanne de nuværende mørke nåletræsplantager til en sammenhængende mosaik af lyse løvskove og tidligere tiders heder, overdrev og græsningslandskaber. Projektet skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter i den danske natur, og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende.

Plads til storslået, dansk natur
Projektet har opstart den 1. juli, og i løbet af de næste par år vil de første 715 ha natur blive udviklet. Det er målet, at de sidste ca. 300 ha kan følge herefter. Det glæder formanden for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen:

»Hammer Bakker var en ø i Stenalderhavet, hvor naturen i dag er presset tilbage af moderne skovdrift og tilplantning af de gamle græsningslandskaber. Med dette enestående naturgenopretningsprojekt skal der igen skabes plads til stor, dansk natur.«

Hammer Bakker har ikke alene potentiale til at blive et meget værdifuldt naturområde. Området kan også blive et unikt område for naturoplevelser og formidling af den nordjyske natur- og kulturhistorie.

»Hammer Bakker er allerede i dag et populært udflugtsmål for friluftsmennesker, motionister og beboere i de nærliggende byer. Men faciliteterne for de besøgende og formidling af naturen, landskabet og kulturhistorien kan gøres meget bedre«, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Hammer Bakker skal åbnes mere op for offentlig adgang, og der skal investeres i langt bedre faciliteter for besøgende.

Stærkt offentlig-privat samarbejde
Det store projekt i Hammer Bakker er en realitet, fordi mange parter har været enige om at samarbejde, både private fonde, myndigheder og en grøn forening. Regeringen og Dansk Folkeparti har støttet projektet med ca. 12 millioner kroner, og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

»Jeg elsker natur, og jeg er glad for, at en af mine første gerninger som minister er at kunne støtte et fantastisk projekt som Hammer Bakker. Danmark har brug for steder, hvor naturen kan udfolde sig. Det bliver der alle muligheder for i de spektakulære Hammer Bakker, hvor jeg selv er kommet i min barndom. Jeg glæder mig over, at der også er private fonde og foreninger, der gør deres for at støtte naturen«.

Den konservative miljøordfører Mette Abildgaard siger:
»Projektet i Hammer Bakker skal bidrage til at sikre bedre vilkår for de danske overdrev, hvilket forventes at blive ét af de naturmål, som regeringen er ved at udforme«.

Dansk Botanisk Forening
I 2013 var det 100 år siden Dansk Botanisk Forening modtog sin ejendom i Hammer Bakker som gave, og i den anledning fik foreningen lavet en 100 års-plan for naturforvaltningen:

»Vi har siden konverteret nåletræsplantage til græsland, lader løvskovene være urørte og på sigt vil vi også en vildere og naturligere græsning. Det samlede projekt, som Den Danske Naturfond præsenterer i dag, flugter hundrede procent med vores mål, og vi har fuld tiltro til, at det kun kan blive et storslået naturprojekt«, siger biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen fra Dansk Botanisk Forening.

Som en del af den samlede aftale om naturgenopretningsprojektet, er der indgået aftale om overdragelse af ca. 450 ha skov fra Det Danske Hedeselskab til Den Danske Naturfond.

»I Hedeselskabet er vi glade for, at parterne bag projektet kan se de store natur- og kulturværdier, der findes i skovene i Hammer Bakker, og at vi med dette salg, kan medvirke til en realisering af det samlede projekt. Med Den Danske Naturfond, får skovene den helt rette ejer, til fortsat at kunne sikre en sammenhængende udvikling af naturen i hele området«., siger skovrider Allan Bechsgaard fra Hedeselskabet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: