Trump åbner for import af mineraler fra krigszoner

MILJØ – Amerikanske virksomheder skal ikke længere være tvunget til at oplyse, hvor de henter mineraler og andre råstoffer til deres produktion. Den amerikanske præsident er i fuld gang med at skrotte love og regler, der begrænser de kommercielle muligheder for virksomhederne.

Donald Trump vil skrotte lovgivningen, der blev indført af Obama. Foto: CC BY flickr Gage Skidmore

Præsident Donald Trump planlægger at suspendere en lov, der pålægger amerikanske virksomheder åbenhed om oprindelsen af de råstoffer, de bruger. Dermed vil blandt andet såkaldte blod-diamanter atter frit kunne importeres fra for eksempel Congo.

Afsnit 1502 i »Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection«-loven, der blev indført under Barack Obama i 2010, kræver mærkning af guld, diamanter, tin og andre mineraler udvundet i krigszoner og fejlslagne stater.

Bestemmelsen hyldes af menneskrettighedsorganisationer for at hindre finansiering af krigshandlinger, børnearbejde og andre overgreb.

Men Dodd-Frank har kostet jobs og er gået ud over virksomheder i både USA og oprindelseslandene, skriver Trump-administrationen i et udkast, der den 8. februar 2017 blev lækket af The Guardian og The Intercept.

Trump-administrationen lover en alternativ plan imod finansiering af ulovligheder i krigszoner inden 180 dage.

Kriminelle og korrupte forretninger
Suspension af de nuværende restriktioner er »en gave til de menneskerettighedskrænkende, væbnede grupper, der søger at udnytte Congos mineraler, samt en gave til virksomheder, der ønsker at lave kriminelle og korrupte forretninger«, skriver organisationen Global Witness.

Væbnede grupper tjener i ly af borgerkrigen i Congo, der måske er den blodigste konflikt siden anden verdenskrig, penge på ureguleret minedrift. Råstofferne bruges af i-lande i vielsesringe, smart phones og missiler.

Dodd-Frank-loven blev vedtaget i kølvandet på finanskrisen efter 2008. Dens primære formål er ved regulering af den finansielle sektor at modvirke økonomiske kriser.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: