Norden og USA i alliance mod kulkraftværker

ENERGI – En hidtil uset miljøalliance, bestående af Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og USA vil fremover forhindre den Europæiske Udviklingsbank, EBRD, i at låne penge til konstruktion af kulfyrede kraftværker.

Brunkulsfyrede kraftværker som dette i Rumænien skal ikke regne med at få støtte fra den europæiske udviklingsbank fremover. De nordiske lande og USA har smækket kassen i, fordi CO2-udslippet modarbejder kampen mod klimaforandringer / CC BY Danny Rimpl, Wikipedia

En hidtil uset miljøalliance, bestående af Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og USA vil fremover forhindre den Europæiske Udviklingsbank, EBRD, i at låne penge til konstruktion af kulfyrede kraftværker.

Det skriver bankwatch.org, efter at EBRD har standset den økonomiske støtte til et gigantisk brunkulsfyret kraftværk i Serbien, ejet af det statslige serbiske elektricitetsselskab, EPS.

Miljøforkæmpere jorden rundt har i flere år forsøgt at presse EBRD til at indstille den økonomiske støtte til lande, der vil opføre eller udvide eksisterende kulfyrede kraftværker. Kul – og ikke mindst brunkul – er den mest forurenende energikilde, der findes.

EBRD er sammen med bl.a. Verdensbanken i flere år blevet kritiseret for at fortsætte med at finansiere store kulbaserede energiprojekter, samtidig med at bankerne også er forpligtede til at gøre noget for at modvirke klimaforandringer.

USA først til at lukke kassen
Derfor har præsident Barack Obama nu så godt som lukket for offentlig amerikansk støtte til kulkraftværker i udlandet. USA var tidligere storforbruger af kul. Men efter at amerikanerne er begyndt at udnytte landets enorme forekomster af skifergas, er USA forbrug af kul til energifremstilling næsten stoppet.

Den amerikanske beslutning er blevet fulgt op af Verdensbanken og den Europæiske Investeringsbank, som vil stille meget skrappe krav i forbindelse med udlån til energiprojekter. Og nu har de fem nordiske lande altså fulgt trop.

I en fælles erklæring fra de nordiske lande hedder det:

- Som led i vores forpligtelse til at fremskynde overgangen til energisystemer med lavt CO2-udslip, vil lederne af Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige gå sammen med USA i at standse støtten til nye kulfyrede kraftværker, bortset fra sjældne tilfælde. Vi vil arbejde sammen om at sikre støtte fra andre lande og fra multilaterale udviklingsbanker for at få dem til at gennemføre en lignende politik.

Kritik af lånepolitik
Alle seks lande har skudt penge i den europæiske udviklingsbank, hvor USA er den største bidragyder.

Formålet med den europæiske udviklingsbank er at fremme udviklingen af den private sektor åbne markedsøkonomier.

EBRD har givet det statsejede serbiske elselskab, EPS, lån på flere hundrede millioner euro. Det seneste blev givet i 2011. Med et bruttonationalprodukt pr. indbygger på knap 31.500 kr. ligger Serbien lavere end lande som Sydafrika og Columbia, og kun lige foran Peru og den Dominikanske Republik.

Derfor tilhører Serbien den håndfuld europæiske lande, der er på OECDs liste over lande med behov for udviklingshjælp.


Steen Ramsgaard
er journalist og tidligere reporter for tv-avisen og Politiken.
Denne artikel blev først bragt på Verdensnyt.dk, som OrganicToday.dk har et journalistisk samarbejde med.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: