Total får grønt lys for to nye kemikalier

SKIFERGAS: Naturstyrelsen har i dag afgjort, at det franske energiselskab Total kan benytte to nye kemikalier i forbindelse med prøveboringen efter skifergas i Nordjylland.

Greenpeace er gået aktivit ind i kampen mod prøveboringer efter skifergas. Her fra en demonstration i Nordjylland. Foto: Greenpeace

Total har fået grønt lys fra myndighederne til at anvende to nye kemikalier. Det drejer sig om kemikalier, som Total vil tilsætte boremudderet i den del af boringen, der ligger under grundvandszonen. Man vil bruge i alt 200 liter til at forhindre skum- og lugtgener, oplyser Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har hørt Energistyrelsen, som ikke har haft bemærkninger – og Naturstyrelsen har bedt Miljøstyrelsen om at vurdere kemikaliernes farlighed. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at man ikke øger risikoen ved projektet – herunder risiko for udslip af kemikalier – ved at bruge de to nye kemikalier i forhold til det, som allerede er beskrevet og tilladt.

På den baggrund vurderer Naturstyrelsen, at projektet vil være lige så sikkert som før, selv om man anvender de to nye kemikalier, især fordi de anvendes under grundvandszonen og i så små mængder, at det ifølge Naturstyrelsens vurdering ikke kan være til skade for miljøet.

Projektændringer, der ikke kan være til skade for miljøet, kan gennemføres uden en forudgående VVM-screeningsprocedure.

Kan ikke anvende ni kemikalier
De to kemikalier er anmeldt 13. maj 2015, og sagen er derfor uafhængig af den anmeldelse efter VVM-reglerne om anvendelse af ni nye kemikalier, som Total indsendte til Frederikshavns Kommune 1. april 2015- revideret 11. maj, og som for tiden behandles i en såkaldt VVM-screening af Naturstyrelsen.

Dermed kan Total nu fortsætte prøveboringen i overensstemmelse med den oprindelige VVM-redegørelse – samt to nye kemikalier. Men de kan stadig ikke benytte de ni kemikalier, de anmeldte til Naturstyrelsen 11. maj.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: