Topmøde i Indien skal redde biodiversitet

NATUR – Hvordan får vi råd til at redde verdens natur? Det skal verdens miljøministre finde svar på, når de mødes til biodiversitetstopmøde i Indien den 8.-19. oktober. Danmarks Naturfredningsforening rejser med for at skubbe på, at Danmark går foran – og for at holde regeringen fast på de aftaler, der vedtages på topmødet.

Danmarks natur er på tilbagegang. Arterne forsvinder med større hastighed end nogensinde før.

Om få dage mødes verdens ledere til biodiversitetstopmøde i Indien for at diskutere, hvordan vi finder penge til at redde vores skrantende natur.

Men ikke meget er sket siden sidste topmøde i Japan for to år siden, hvor 193 lande skrev under på det globale mål om at stoppe tilbagegangen for verdens natur og genoprette det tabte. Heller ikke i Danmark.

En evaluering, som Danmarks Naturfredningsforening har lavet op i samarbejde med WWF og Verdens Skove, viser, at Danmark kun har opfyldt ét af de 20 såkaldte Aichi-biodiversitetsmål, der skal stoppe tilbagegangen senest i 2020. Og at den konkrete indsats for biodiversiteten generelt er ringe i Danmark.

- Regeringen har taget nogle vigtige skridt for at bedre forholdene for naturen i Danmark – blandt andet ved at nedsætte en Natur- og Landbrugskommission. Men der skal konkret handling til på en lang række områder, hvis vi skal vende den biologiske krise og indfri målene, siger Ann Berit Frostholm, der er naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening og repræsenterer 92-gruppen ved biodiversitetstopmødet i Indien.

Danmarks natur er ligesom resten af verdens natur i tilbagegang. Arterne forsvinder med større hastighed end nogen sinde før. Når verdens lande om få dage mødes i Indien vil omdrejningspunktet være, hvordan man finder penge til at vende krisen, og hvordan man implementerer de 20 Aichi-biodiversitetsmål i alle lande.

Vi skal sætte alle kræfter ind

Danmarks Naturfredningsforening er som eneste danske NGO med som observatør ved forhandlingerne, og budskabet er klart: Det betaler sig at sætte alle kræfter ind for at vende tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed nu.

- Den biologiske mangfoldighed med sin variation af arter, gener og naturtyper har værdier for vores samfund, som vi ikke har råd at miste. Tænk blot på biernes bestøvning, rensning af luft og drikkevand, brændsel og materialer til produktion, fødevarer og medicin. Alt sammen noget, naturen giver os. At vende tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed er ikke en udgift, men en nødvendig investering – og der skal handles nu, siger Ann Berit Frostholm og tilføjer:

- Det er vigtigt, at Danmark tager førertrøjen på og viser vejen for de øvrige lande. Det kan man naturligvis kun gøre, hvis man fejer for egen dør. Derfor følger DN forhandlingerne tæt og holder regeringen op på at omsætte de aftaler, der vedtages, her i Danmark.

National handlingsplan

Danmarks Naturfredningsforening mener, at regeringen snarest muligt bør udarbejde og vedtage en national handlingsplan for, hvordan de 20 Aichi-biodiversitetsmål skal implementeres – med målbare mål og klare tidsfrister som lovet i regeringsgrundlaget.

Her og nu bør regeringen skabe rammer, der sikrer vores natur på land den nødvendige pleje – og til en start forbyde brugen af fangstredskaber, der ødelægger levesteder i beskyttede havområder.

Endelig ville det være et stort og rigtigt skridt, hvis regeringen lod værdierne i biodiversitet og i økosystemtjenester indgå i det nationale regnskab og budget.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: