Vi kan hjælpe uddøende natur

Væltede træer kan være med til at fremme biodiversiteten i skovene, hvis de får lov til at blive liggende.

BIODIVERSITET – Langt de fleste danske naturtyper er i fare for at forsvinde, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. I dag på den internationale Biodiversitetsdag søsætter Danmarks Naturfredningsforening et omfattende projekt, der skal give bedre grundlag for at vende tilbagegangen i den danske biodiversitet. Alle i Danmark inviteres til at deltage.

Kun tre af de 60 danske naturtyper – fx klitter, skove og søer – ser ud til at have en chance for at overleve. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet ’Status over naturen i Danmark’.

I dag den 22. maj er det International Biodiversitetsdag – og selv om Danmark sammen med resten af verden har forpligtet sig til at vende tilbagegangen i biodiversiteten, står det skidt til.

- Rapporten viser, at det ser sort ud for langt størstedelen af vores naturtyper, hvis vi fortsætter med at behandle naturen, som vi gør. Desuden slår rapporten fast, at der er forbløffende meget, vi ikke ved – især om vores beskyttede dyre- og plantearter, siger naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening (DN) Nora Skjernaa Hansen.

Et eksempel på manglende viden om arter er den EU-beskyttede grøn frø, som slet ikke overvåges i Danmark.

Næringsstofbelastning, opsplitning og dræning af natur er de væsentligste trusler mod en rig og mangfoldig natur i Danmark, viser rapporten.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: