Grøn pengetank indkalder gode ideer

Frem til den 5. februar kl. 12 er det igen muligt at søge om tilskud til nytænkende projekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet og bidrage til en grøn omstilling af hele fødevaresektoren.

Pengetank deler penge ud til grønne idéer. Foto: Colourbox

Erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) åbner nu for den første ansøgningsrunde for 2014.

Puljen er denne gang på op til 100 mio. kr. Virksomheder og brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner kan søge puljen.

Projekter med effekter
GUDP bestyrelsen bedømmer ansøgningerne ud fra otte kriterier, der er beskrevet i erhvervsstøtteordningens strategi for 2011-2014. De otte kriterier handler om forretningsorienteret nytænkning af bæredygtighed, effektivitet og værdiløft. Kriterierne fokuserer på væsentlige problemer og udfordringer for fødevareerhvervet: fra reduktion af miljø- og klimapåvirkning over forbedret dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø til en mere effektiv videndeling og ambitiøse forretningsstrategier for projekternes resultater.

Klare sig bedst
Erfaringen fra tidligere ansøgningsrunder viser, at projekter med en klar og konkret forretningsplan klarer sig bedst. Det handler om at tydeliggøre, hvordan ansøgerne vil omsætte projektets resultater til konkrete, kommercielle indsatser og derved sikre en samlet set større effekt i forhold til bæredygtighed, effektivitet og værdiløft.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2014 kl. 12:00.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: