To ud af tre svinestalde inficeret med MRSA

MRSA – På fire år er antallet af svinebesætninger, der er smittet med MRSA, firdoblet. Dermed findes MRSA i to ud af tre svinestalde i Danmark. Fødevareministeren varsler stramninger i kølvandet på en ny rapport fra ekspertgruppe.

Den resistente MRSA-bakterie har gode betingelser i Danmark og har på få år bredt sig til næsten 70 procent af samtlige svinebesætninger. Foto: Colourbox

I begyndelsen af det nye år vil fødevareminister Dan Jørgensen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om, hvordan man kan opruste mod den antibiotika-resistente MRSA-bakterie, som ifølge sceeninger nu har bredt sig til to tredjedele af samtlige svinebesætninger i Danmark.

- For mig står det klart, at de indsatser, vi tidligere har indført her i Danmark, ikke er nok, siger Dan Jørgensen, som varsler stramninger og en helt ny MRSA-handlingsplan.

Det sker efter, at en ekspertgruppe har afleveret sin rapport med en fornyet risikovurdering og anbefalinger til ministeren om, hvordan man kan sætte en stopper for udbredelsen af MRSA.

Fra 2010, hvor en stikprøvekontrol viste, at 16 procent af svinebesætninger var inficerede med MRSA, har den resistente svinebakterie nu ifølge rapporten bredt sig til 63-70 procent af de danske svinestalde.

Kræver handling
I oktober nedsatte fødevareministeren i samarbejde med sundhedsministeren en tværfaglig ekspertgruppe, der skulle revurdere udbredelsen af MRSA. Nu skal der yderligere handling til, understreger fødevareministeren.

- Jeg vil forhandle en samlet handlingsplan for MRSA-bekæmpelse med Folketingets partier. Et af hovedformålene bliver at nedbringe brugen af antibiotika i den danske svinesektor markant samt få udfaset den særligt kritiske slags, siger Dan Jørgensen.

Han peger i første omgang på især tre områder, hvor der bør sættes ind:

  • Markant reduktion af antibiotikaforbruget samt en udfasning af den bredspektrede tetracyklin.
  • Bedre hygiejne for at begrænse smittespredning.
  • Mere forskning i MRSA bekæmpelse.

Første tilfælde i 2007
I Danmark det blev første tilfælde af MRSA CC398 hos svin fundet så sent som i 2007, men allerede på det tidspunkt kunne man konstatere MRSA i 60-80 procent af de hollandske svinebesætninger.

En stikprøve i 2010 viste en forekomst i danske svinebesætninger på 16 procent (DANMAP 2010). De nye undersøgelser af forekomsten af MRSA, som er gennemført i 2014, viser en forekomst på 63-70 procent.

Læs rapporten om MRSA

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: