Alternativet vil give grisene mere plads

KOMMENTAR: Hvis vi giver grisene mere plads, kan vi skære ned på forbruget af antibiotika, begrænse udbredelsen af den resistente svinebakterie MRSA og øge dyrenes trivsel og velfærd.

Så meget plads har en so med pattegrise i en typisk dansk svinestald. Foto: DR

Af Bo Steen Mikkelsen,
folketingskandidat for Alternativet
i Københavns Omegns storkreds

Vi er en nation opflasket med billig antibiotikafyldt flæskesteg. De multiresistente bakterier MRSA på vej til at blive et kæmpe problem i Danmark. Med en for nyligt indgået aftale skal dansk landbrug nedbringe forbruget af antibiotika med 15 procent frem mod 2018. Det er bare ikke godt nok. Hvorfor fjerner vi i stedet ikke årsagerne til det store forbrug af antibiotika?

Prisen på svinekød har for længe siden overskygget dyrevelfærd, miljøhensyn og mængden af uhensigtsmæssige medicinrester i Danmark. På den baggrund er knap hver tredje pakke svinekød inficeret med MRSA. Årsagen hertil ligger i ukritisk og forkert anvendelse af antibiotika i svinestaldene, og at grisene bliver holdt i trange forhold som gør dem syge og svage.

Helbredelse frem for forebyggelse
Da jeg gik på landbrugsskole i 2005 havde jeg undervisning sammen med jordbrugsteknologer med speciale i svin. Det undrede mig jævnligt, at deres opgaver ofte omhandlede korrekt medicinering i forhold til at undgå infektion i halebid. Jeg ville meget hellere høre om, hvordan man fjernede selve årsagen til halebid. Men det var åbenbart ikke lige så vigtigt.

Halebid tegn på stress
Halebid hos svin er et tegn på at svinene er stressede. Ofte er den stresset på grund af pladsmangel i staldene. Det er et minimumskrav på 0,65 kvadratmeter til en 100 kg konventionel gris. I modsætning hertil skal en 100 kg økogris have adgang til udendørsareal og minimum 2,3 kvadratmeter. Ikke så underligt, hvis de konventionelle grise får lidt klaustrofobi.

Helt uacceptabelt!
Ud over trange kår får ikke-økologiske svin op til 20 gange så meget antibiotika som økologiske svin. Denne større dosis skyldes, at de ikke-økologiske smågrise bliver taget fra deres mor allerede ved tre-fire ugers alderen inden deres immunforsvar er modent til det.

Det er ganske enkelt uacceptabelt. Lad os derfor komme i gang med at omlægge al vores landbrug til 100 procent økologi. Så kan vi give grisene mere plads og skære ned på antibiotika. Det vil nedbringe MRSA, højne kvaliteten af vores flæskesteg og ikke mindst være langt bedre for grisenes velfærd og for miljøet generelt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: