Sabotage mod Ombudsmanden om MRSA

KOMMENTAR – Kører Dan Jørgensen bare videre i samme spor som Mette Gjerskov, eller har embedsværket startet en sabotageaktion mod ombudsmanden bag om ryggen på ministeren i sagen om smittefarlige svinefabrikker?

Ombudsmanden har efter 18 måneders overvejelser afgjort, at befolkningen har ret til at se de lister over smittefarlige svinefabrikker, som Fødevareministeriet insisterer på at hemmeligholde. Smitten stammer fra den særlige svinestafylokok, CC398 MRSA, der breder sig ukontrollabelt til både svin og mennesker fra de inficerede virksomheder.

Men fødevareminister Dan Jørgensen (S) er ikke indstillet på at bøje sig for ombudsmanden. Han har givet sine embedsmænd besked på at forsøge at sabotere afgørelsen. Eller har han?

Gennem Sundhedstyrelsen har Fødevareministeriets Klagecenter og Statens Serum Institut udsendt en appel 29. januar til alle landets hospitaler om straks at finde frem til patienter, der har følt sig generet, fordi de var MRSA-smittede. Lægerne har fået en svarfrist på syv døgn til at komme op med nogle eksempler, der kan bruges til at imødegå ombudsmandens afgørelse. Til gengæld er der frit slag for fantasien, da eksemplerne skal være anonymiserede.

Svineproducenternes kampagne
Tilsyneladende kører der en parallel kampagne hos Landsforeningen Danske Svineproducenter. Foreningen kræver højlydt, at det fortsat skal holdes hemmeligt, hvilke fabrikker der er MRSA-inficerede. Svineformanden Henrik Mortensen påstår, det vil være en krænkelse af privatlivets fred for ”bondefamilierne og deres børn”, hvis fabrikkernes smittestatus bliver offentligt kendt.

For mange borgere forekommer det mere og mere betænkeligt, at sundhedsvæsenet er involveret i en sådan kampagne. De fleste mennesker tror vel stadig, at Sundhedsstyrelsens primære opgave er at beskytte borgerne mod smittefarlige sygdomme.

Hvad Fødevareministeriet angår, er dette sabotageforsøg blot en bekræftelse på den syge virksomhedskultur, der har hersket i ministeriet gennem de seneste 10-15 år. Hemmeligholdelsen af de mange MRSA-inficerede svinefabrikker blev besluttet af daværende fødevareminister Mette Gjerskov, så det eneste ubesvarede spørgsmål er, om Dan Jørgensen bare køre videre i samme spor, eller har embedsværket startet denne sabotageaktion mod ombudsmanden bag om ryggen på ministeren?
Kjeld Hansen er journalist og gårdejer og skriver på sin blog gylle.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: