Tillykke USA!

KOMMENTAR – En snæver valgsejr til Barack Obama bringer nyt håb om en bæredygtig, grøn fremtid for vores fælles klode.

Four more years!

Mitt Romney havde på forhånd proklameret, at han ville intensivere udvindingen af skifergas og olie, koste hvad det ville i natur- og miljøødelæggelse. Han ville afskaffe skattefordelen ved at investere i vindmøller, tilbageføre penge til sine gode venner i olieindustrien og gjorde samtidig åbenlys grin med Obamas intensioner om at forholde sig til og gøre noget ved den globale opvarmning.

Barack Obama er langt fra nogen grøn helgen eller klimaaktivist, men han er betydeligt mere fremsynet og indstillet på at rette kursen mod fremtiden i modsætning til den tilbageskuende Mitt Romney. Han virker som om han længes tilbage til en svunden tid, hvor man kunne producere og forbruge sig ud af krisen og klare sig igennem ved at afmontere staten og give skattelettelser til de rige.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: