Obama et stærk klimakort frem mod København

USA – Connie Hedegaard glæder sig over, at amerikanerne valgte Barack Obama som deres kommende præsident. Barack Obama har forstået, at det er nødvendigt at satse på grønnere teknologier, siger hun.

Barack Obama blev valgt på et tidspunkt, da verdensøkonomien var ved at bryde helt sammen. Finanskrisen, energi og klima står øverst på hans dagsorden. Foto: Ulla Skovsbøl

Når det gælder vejen frem mod FN’s klimakonference i København i 2009 er der al grund til at glæde sig over, at amerikanerne har valgt Barack Obama til deres kommende præsident, mener klima- og energiminister Connie Hedegaard.

- Igennem hele valgkampen har Barack Obama understreget, hvor vigtigt et emne klima og energi er for ham. Da han for nylig på CNN blev spurgt om, hvilken opgave, der er vigtigst at løse først, satte han som forventet finanskrisen øverst. Men det næste punkt var energisikkerhed, energiforsyning – og dermed klimaudfordringen. Først derefter kom andre emner som sundhedssystemet, kriminalitet og illegal indvandring, siger Connie Hedegaard.

Nye grønne job
- Barack Obama har forstået, at det er nødvendigt at satse på grønnere teknologier for at skabe de langsigtede svar på, hvordan USA skaber nye, grønne job, bliver mere energieffektive og gør sig mere uafhængig af energi fra andre steder i verden, mener hun.

- Et stærkt amerikansk engagement er helt afgørende for, at vi kan nå en ambitiøs klimaaftale i København i december 2009. Vi begynder alleredenu samarbejdet med folkene i den nye administration. Da tiden er knap, er det helt centralt, at en ny administration prioriterer klima og energi helt fra begyndelsen – og at USA engagerer sig aktivt ind i klimaforhandlingerne. Nu har vi hele 2009 til at se, at tingene rent faktisk også rykker sig, siger Connie Hedegaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: