Temadag om energiafgrøder

I 2020 skal 30 procent af Danmarks samlede energiforbrug komme fra vedvarende energi. Det vil øge efterspørgslen på energiafgrøder fra landbruget, og AU Foulum inviterer derfor til en temadag om dyrkning af grøn energi.

Landmænd kan få favorable tilskud til at dyrke energiafgrøder som pil og poppel. (Foto: AU Foulum)

Temadagen, der  indledes med et debatmøde om perspektiverne for landbruget, finder sted onsdag 5. september og sætter fokus på:

  • Pil og poppel
  • Græsser til biomasse (inkl. elefantgræs)
  • Et-årige energiafgrøder, herunder roer og majs
  • Biomasse fra ådale og naturområder

Forårets energiforlig betyder nye favorable tilskud til landmænd, der dyrker energiafgrøder. Derfor er der stor interesse for at få del i den nyeste viden om dyrkning og håndtering af afgrøder og biomasse til energi og industrielle formål.

Hovedparten af dagen foregår i forsøgsmarken på AU Foulum, hvor både praktikere, virksomheder, rådgivere og forskere vil dele ud af deres viden om dyrkning og håndtering af energiafgrøder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: