Svage punkter i forbud mod sprøjtegift

SPRØJTEGIFT – Det Økologiske Råd er tilfreds med forbuddet mod bi-skadelige insekticider, som blev vedtaget i går af EU-landene. Men det ikke er tilstrækkelig omfattende til virkelig at beskytte natur og miljø, mener rådet.

Forbuddet mod insekticider, der skader bierne, har flere mangler. /Foto: Colourbox

Det Økologiske Råd peger på tre punkter, hvor forbuddet ikke er godt nok:

  • Det vil stadigvæk være tilladt at behandle marker med vintersæd, da denne afgrøde ikke er tiltrækkende på bier. Men jorden forurenes og bier kan blive udsat for forurenet nektar via efterfølgende afgrøder. Samtidig vil humlebier og vilde bier, der laver reder i jorden, ikke blive beskytte.
  • Den toårige periode er for kort til, at man kan drage en konklusion efter endt forbud. Nedbrydningen af disse gifte kan tage årevis, og derved vil miljøet ikke være fri for dem efter blot to år.
  • Forbuddet er begrænset til tre typer af neonikotinoider. Dette vil formentligt medføre en stigning i forbruget af to andre neonikotinoider (thiacloprid og acetamiprid). Disse er mindre farlige, men det øgede forbrug vil bevirke en fortsat nedgang i bestande af bier.

- Forbuddet er et stort skridt på vejen, men hvis verdens bestand af bier skal overleve og biodiversiteten beskyttes, skal der mere til. Vi har brug for et totalforbud mod neonikotionider, og det kan kun gå for langsomt, understreger Eline Aggerholm, Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: