Strukturudvikling rammer økologer med forsinkelse

ØKOLOGI – Udviklingen mod færre, større og mere intensive bedrifter indhenter de økologiske landbrug.

Strukturudviklingen har på blot 20 år mere end halveret antallet af landbrug og rammer også økologiske landbrug. Foto: Gustav Bech

Strukturudviklingen, der i løbet af de sidste tyve år har nedlagt hvert andet landbrug i Danmark, har hidtil været relativ nænsom ved de økologiske landbrug.

Overgangen til økologisk drift giver større værditilvækst pr. enhed og har gjort det muligt for mange mindre landbrug at overleve og givet dem en ekstra frist, men strukturudviklingen begynder nu også for alvor at gøre sit indhug blandt økologerne.

- De sidste ti år er det stort set lykkedes at sætte strukturudviklingen ud af kraft, men nu rammer den også de økologiske bedrifter med fuld styrke, siger Thomas Vang Jørgensen, der er økologi-konsulent ved Landscentret i Skejby.

Det går uhyggeligt stærkt
Især blandt kvægbrugerne går det ‘uhyggeligt stærkt’ i øjeblikket. Og det gælder både økologer og konventionelle.

- Besætningsstørrelser på 200-300 køer vil blive langt mere almindelig i løbet af de næste fire-fem år, forudser Thomas Vang Jørgensen.

Ifølge hans beregninger er der i dag 200 økologiske planteavlsbedrifter for mange, hvis markedet for korn og andre planteavls-produkter skal være i ligevægt.

Hertil kommer overproduktionen af økologisk mælk, som svarer til andre 577 mælke- og planteavlsbedrifter, viser tal fra Fødevareøkonomisk Institut. I runde tal giver det op mod 800 økologiske bedrifter i ‘overskud’.

Ved indgangen til 2004 har 84 mælkeproducenter dog valgt at stoppe, og dermed er ‘overskuddet’ nu reduceret til ca. 700.

Farvel til 200 om året
Paul Rye Kledal, der er forsker ved Fødevareøkonomisk Institut, vurderer, at opbremsningen i den økologiske sektor vil fortsætte i de nærmeste år, og at en del landmænd derfor må finde på noget andet at lave.

- Hvis markedet for økologiske produkter fortsat stagnerer, må det forventes, at strukturudviklingen alene kan medføre en nedgang på op mod 200 økologiske landbrug om året, siger han.

- Økologerne har formået at slå igennem som en modreaktion til den generelle industrielle og ensartede udvikling i landbruget og har opnået en imponerende opbakning i befolkningen. Men strukturudviklingen kan de ikke bremse, siger Paul Kledal.

Han peger på fire ‘klassiske’ modtræk, landmændene foretager, når strukturudviklingen truer. De kan enten udvide produktionen, gå på deltid, helt forlade erhvervet eller skabe en niche.

Hver dag forsvinder syv landbrug
Hver eneste dag året rundt nedlægges seks-syv landbrug. Strukturudviklingen har på blot 20 år mere end halveret antallet af landbrug. I dag er der under 50.000. Heraf er kun ca. 20.000 heltidsbedrifter med én eller flere arbejdspladser.

Heltidslandbrug i 2010

Dansk Landbrug forudser i en prognose, at der i 2010 kun vil være 13.500 heltidsbedrifter tilbage.

  • Malkekvægsbedrifter: 4.800
  • Svinebedrifter: 5.750
  • Planteavlsbedrifter: 2.750
  • Heltidslandbrug i alt: 13.500

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: