Teamwork virker både for Thise og bønder i Uganda

ØKOLOGI – Frivillighed, ligeværdighed, involvering og ejerskab var nøglen til succes både for Thises Mejeris staldskoler først i 2000-tallet og for Farmer Family Learning Groups i Uganda, mener dyrlæge og seniorforsker Mette Vaarst, som har været den drivende kraft bag udviklingen af begge dele.

Mette Vaarst: Samarbejde i de såkaldte »Farmer family groups« har givet større og bedre udbytter for ugandiske småbønder. Foto: Gustav Bech

Af Ulla Skovsbøl, journalist

Thise Mejeris økologiske mælkeleverandører havde i begyndelsen af 2000-tallet stor succes med at reducere forbruget af antibiotika. De oprettede staldskoler, hvor de var hinandens rådgivere, og i løbet af fire år fik de skåret 30 procent af antibiotika-forbruget til deres køer.

Økologiske småbønder i Ugandas Rwenzori-provins har med en lignende samarbejdsform i såkaldte Farmer Family Learning Groups (FFLG) opnået markant højere udbytter, bedre afgrødekvalitet, større diversitet på bedrifterne og højere indtjening og fødevaresikkerhed.

Hemmeligheden bag begge dele er en særlig samarbejdsform, som er udviklet parallelt i Uganda og Danmark med dyrlæge og seniorforsker ved Aarhus Universitet i Foulum Mette Vaarst som primus motor.

På den enkelte landmands præmisser
Hun var inspireret af de såkaldte Farmer Field Schools, som hun oplevede første gang i Uganda i 2003, men staldskole- og FFLG-modellen adskiller sig på vigtige punkter:

»Styrken ved den her metode er, at den bringer eksisterende viden i spil, og at gruppens medlemmer hjælper hinanden med at implementere den, men på den enkelte landmands præmisser«, siger hun.

»Det er essentielt, at den enkelte selv sætter sin egen dagsorden, for du kommer ikke til at gøre noget ved dine problemer, hvis det ikke er dig selv, der har identificeret dem og bedt om råd til at løse dem. Det skal også være dig, der drager konklusionerne og bestemmer, hvordan du vil bruge dem. Ellers virker det ikke«, understreger hun.

Den enkeltes dagsorden
Thise-leverandørernes staldskoler blev etableret i 2004 og kom til at fungere særdeles godt.

»Fælles mål og ejerskab over processerne er afgørende. Det viste sig at være styrken i staldskolerne, og da vi forstod, det, tog vi modellen med tilbage til Uganda i 2008, da vi etablerede de første Farmer Family Learning Groups i Økologisk Landsforenings projekter«, forklarer Mette Vaarst.

»Der er altid en stor pulje af viden til stede både i danske landmandsgrupper og i Uganda, og styrken ved den her metode er, at den bringer den eksisterende viden i spil, så den kommer ud og virker i praksis.«

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: