Stort økologisk råderum i Københavns Havn

NATUR – Levende Havs afdeling for akvakultur har foretaget beregninger, som viser et økologisk råderum på 1000 tons kvælstof og 100 tons fosfor i Københavns Havn. Det vil fremme regeringens planer for grøn vækst.

Levende Hav har konstateret, at der er et stort økologisk råderum i Københavns Havn. Foto: Levende Hav

Levende Havs afdeling for akvakultur har foretaget beregninger, som viser et økologisk råderum på 1000 tons kvælstof og 100 tons fosfor i Københavns Havn. Beregningerne er foretaget på nøjagtig samme højvidenskabelige vis som regeringens beregninger.

Vi har taget havbrugsindustriens oplysninger om deres udledningsbehov, rundet lidt op for en sikkerheds skyld og omdøbt resultatet til »økologisk råderum«.

Sådan skriver Landsforeningen Levende Hav i et sarkastisk opslag på foreningens facebook.

Argumenterne er næsten identiske med miljø- og fødevareminister Lunde Larsens, da han skulle forsvare regeringens planer om nye store havbrug, der får lov til at opdrætte såkaldte burfisk i farvandet ud for Djursland. Havbrug forurener vandet og udleder kvælstof, rester af antibiotika mv.

Vi citerer fra Levende Hav:

Da et stort flertal af vores folketingspolitikere er meget begejstrede for havbrug, syntes vi, at vi ville undersøge mulighederne for, at de kan opleve havbrug på nærmeste hold tæt ved Christiansborg. Beregningerne foretaget af Levende Havs afdeling for akvakultur viser, at det vil være muligt at lægge hele den samlede produktion, der er planlagt at starte ved Djursland, ind i Københavns Havn.

Mange fordele
Det viser sig, at en placering af havbrug i Københavns havn giver mange fordele. Blandt andet kan nævnes, at de mange tons foder, der skal tilføres dagligt, kan vippes direkte ned i burene fra kajkanten, hvilket vil spare megen energi, samt tilsat medicin, der vil gøre havnens bolværk, pæle og træskibe garanteret fri for pæleorm.

Det er lidt vanskeligt at se, hvordan en placering ved for eksempel Djursland vil kunne undgå at komme konflikt med vore internationale forpligtelser uanset regeringens besværgelser. Disse konflikter er løst med et snuptag ved at lægge havbrugsproduktionen i selve Københavns Havn. Havne er nemlig ikke omfattet af diverse konventioner som HELCOM og forpligtelser i forhold til EU og alt muligt andet vrøvl.

Bagstræberiske kritikere, miljøforkæmpere og tangluskere vil sikkert på uansvarlig vis ytre bekymring angående forurening og dermed bringe alle tre arbejdspladser i fare?

Heldigvis er det en kendt sag, at menneskeurin og -fækalier forurener meget og er ret ulækre, medens fiskefækalier og urin er at betragte som et vandforbedringsmiddel.

Det er derfor, vi har brugt milliarder af kroner de sidste 30 år på at rense spildevand fra land, medens havbrug roligt kan udlede de samme mængder ganske urenset direkte i havet som vandforbedringsmiddel.

Vil skabe grøn vækst
De udledte vandforbedringsmidler fra havbrug i Københavns Havn vil skabe en grøn vækst af trådalger, søsalat og diverse planktonalger. Ud over at disse vækster er smukke og giver vandet i havnen en tiltrækkende grøn farve, der tager sig godt ud som baggrund for Den Lille Havfrue på turistvideoer, så vil algerne producere ilt, og det skal vi alle skal bruge for at tænke klart.

Ved at vandforbedre så vi får store mængder af iltproducerende vækster i havnen tæt ved Christiansborg, vil vore landspolitikere få et tiltrængt ilttilskud, der muligvis kan forbedre deres tænkeevne.

På billedet ses den frodige algevækst med iltproduktion i vand med vandforbedringsmiddel fra havbrug. Det kaldes også »Kompenserende foranstaltninger«.

Tjek Levende Hav på facebook

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: