Nye aktioner skal forhindre flere havbrug

NATUR – Nye aktioner går nu i gang for at stoppe planerne om nye havbrug. Levende Hav med kutteren Anton i spidsen markerer startskuddet på en landsomfattende underskriftindsamling, som fortsætter efter Folkemødet på Bornholm.

Kun en tåbe beskytter ikke havet - Nej til havbrug, lyder teksten på det nye logo.

Af Flemming Seirsen, journalist

37 ansøgninger er der kommet om at få lov til at lave havbrug – især i Kattegat ud for Djurslands kyst. Hvornår eventuelle tilladelser gives, vides ikke. Organisationen Levende Hav med kutteren Anton markerer starten på en landsomfattende underskriftindsamling, der blev indledt på Folkemødet på Bornholm, som slutter i dag.

På Folkemødet lagde kutteren til kaj i Allinge, og blandt andre præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, og borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune var om bord for at tale imod havbrugene.

Men det bliver ikke kun på Bornholm kutteren Anton og Levende Hav går i aktion mod havbrug. Kutteren har allerede været i Fakse Ladeplads. Efter Folkemødet fortsætter den til København, Helsingør, Ebeltoft, Sønderborg, Haderslev, Kolding, Bogense og Ballen for at slutte den 8. juli i hjemhavnen Bønnerup på Norddjursland.

Foreløbig 12.000 underskrifter imod
På forhånd har den lokale miljøorganisation i Syddjurs Kommune, BLAK, (opkaldt efter en sort sten på øen Hjelm ud fra Djurslands kyst tæt ved de ansøgte havbrug) indsamlet 12.000 underskrifter mod havbrug.

Det er denne aktion, der nu intensiveres på en række fronter. Der vil således blive indsamlet underskrifter på hele Djursland og andre steder i landet i løbet af sommeren blandt andet fra de mange tusinde turister.

Den nye miljøminister Jakob Elleman har tydeligt understreget, at han i modsætning  til forgængeren, Esben Lunde Larsen gerne vil modtage underskrifter fra borgerne.

Planer om stort folkemøde i Grenå
- Havbrug vil true miljøet, kysterne og badestrandene og dermed også det vigtige turisterhverv på Djursland med over 2.000 ansatte, siger formanden for miljøorganisationen, Nina Bjarup Vetter.

Aktivisterne har også planer om et stort folkemøde i efteråret i Grenå med kendte kunstnere og frivillige organisationer. Også de to kommuner på Djursland vil arrangere et stort møde mod havbrug og er i kontakt med kommunerne i Århus, Randers og på Samsø.

Også Halsnæs og Gribskov kan blive berørt af havbrug. De frivillige organisationer har henvendt sig til Horsens og Hedensted kommuner. De to møder skal supplere hinanden.

Hvorfor er det så, at flere og flere mennesker og organisationer går imod havbrugene? I nedenstående boks opridser modstanderne væsentlige argumenter imod planerne om nye havbrug.

Fiskeristyrelsen har modtaget 37 ansøgninger om etablering af nye havbrug. Størstedelen ønskes placeret ud for Djurslands kyst, men også farvandet ud for Nordsjælland er på ønskelisten.

FAKTA: Modstandernes argumenter imod havbrug

  • Kysterne forurenes af kvælstof, fosfor, kobber, fiskefoder og medicinrester
  • Borgerne på land har siden 1980’erne betalt milliarder af kroner til kloakering og rensningsanlæg. Hvis havbrugene kommer, kan de forurene havmiljøet helt gratis.
  • Havbrug vil skade turismen ved kysterne på Djursland, Anholt og Gilleleje.
  • Muslingefarme, som man mener kan optage forureningen fra havbrugene, vil beslaglægge ???? hektar af havet. De vil samtidig udlede store mængder af drivhusgassen methan.
  • Produktionen af fisk i havbrug vil ikke skabe en CO2-venlig fødevare til verdens sultne, men primært ørredrogn til det japanske luksusmarked.. Havbrugene er desuden en trussel mod havets vilde fisk, som overfiskes til foder til fiskene i havbrugene.
  • De 8 udpegede zoner til havbrug vil give problemer med lakselus på grund af det høje saltindhold i Kattegat og dermed true både havørred og gudenålaks.
  • Fisk i bure i havbrug er uetisk og med epidemiske sygdomme og sår og med meget ringe livsvilkår. Ofte dør med end hver femte fisk inden ”høst”. Det kan blive en ny slags store svinefarme – bare under vand.
  • Samtlige byrådsmedlemmer i de berørte kommuner er imod havbrug og har gjort indsigelser. Imod er også bl.a. erhvervsfiskerne, Danmarks Sportsfiskerforbund, Kano- og Kajakforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, landbruget, Verdensnaturfonden, Levende Hav og en lang række andre organisationer og enkeltpersoner.

Skriv under
Du kan skrive under på protestesterne mod havbrug på: nejtilhavbrug.dk – Her kan du også læse mere.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: