Større tilskud til private skovejere

Miljøministeren forhøjer tilskuddet til de private skove for at skabe mere natur.

Med de nye tilskudssatser er der mulighed for at få helt op til 39.000 kroner per hektar, hvis man eksempelvis planter løvskov i et område, som indeholder særlige drikkevandsinteresser og opfylder en række øvrige krav.

Skove dækker i dag 13 procent af Danmark, men det tal skal fordobles. For at nå målet skal det være mere attraktivt at omlægge landbrugsjord til skovlandskab.

Derfor er miljøminister Ida Auken på vej med kontant afregning, hvis private lodsejere laver skovprojekter på over 10 hektar blandt andet i områder, hvor kommuner vil beskytte drikkevandet.

- Det har vist sig, at der er voksende interesse blandt private for at plante ny skov i Danmark. Det skal vi benytte os af. Derfor ændrer vi nu tilskudsreglerne, så vi kan give en højere takst til dem, der laver den type skov, vi har mest brug for. Det giver en mere varieret natur og en bedre beskyttelse af det grundvand, vi tapper fra vandhanen, siger miljøminister Ida Auken.

Massiv søgning

I forbindelse med skovrydningen af dele af Østerild Klitplantage, hvor det Nationale Testcenter for store vindmøller er ved at blive bygget, blev der afsat 11 millioner kroner til at rejse ny skov. Østerildordningen oplevede massiv søgning, og derfor skal gode elementer fra ordningen nu indarbejdes i den almindelige tilskudsordning.

Med de nye tilskudssatser er der mulighed for at få helt op til 39.000 kroner per hektar, hvis man eksempelvis planter løvskov i et område, som indeholder særlige drikkevandsinteresser og opfylder en række øvrige krav.

20.000 kroner ved at plante løvskov

Til sammenligning er den laveste takst 20.000 kroner, hvis man planter løvskov uden at opfylde nogle af de øvrige krav som for eksempel ekstra tilskud til skånsom bearbejdning af jorden og pesticidfri drift.

Det kan også give et større tilskud, hvis man giver offentligheden bedre adgang i skoven, rejser skov i en af Danmarks nationalparker, eller hvis man laver skovrejsningsprojekter på over 15 hektar.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: