Solceller på Skovskolen i Nødebo

SOLCELLER – Københavns Universitet indvier sit første store solcelleanlæg søndag 8.  september. Anlægget er placeret på taget af Skovskolen i Nødebo og forventes at levere 20 procent af skolens samlede energiforbrug. Det svarer til årsforbruget for 15 parcelhuse.

Københavns Universitet indvier det første store solcelleanlæg på Skovskolen i Nødebo.

Skovskolens nye anlæg er det første solcelleanlæg på Københavns Universitet (KU) som er finansieret med 1,2 mio. kr. af KU’s Energisparepulje.

Solcellerne er en del af universitetets projekt ‘Grøn Campus’, hvor man arbejder på at skære en femtedel af både energiforbrug og CO2-udledning pr. bruger.

Strøm svarende til 15 parcelhuse
ALECTIA har rådgivet Københavns Universitet om planlægning og etablering af de ca. 500 m2 solceller, der forventes at producere minimum 70.000 kWh om året – 20 % af Skovskolens samlede forbrug. Det svarer til årsforbruget for ca. 15 parcelhuse. I forvejen producerer Skovskolen ca. 90 % af sit varmeforbrug med energirigtig og CO2- neutral flis fra de danske skove.

Anlægget blev sat i drift 1. juli, men solcelleanlægget indvies for offentligheden 8. september på ‘Naturens dag’, der er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser.

2.000 m2 solcelleanlæg i Faxe Kommune
Stadig flere private og offentlige virksomheder vælger at etablere solceller for at reducere CO2-udledningen. Senest har ALECTIA rådgivet Faxe Kommune i forbindelse med etablering af et 2.000 m2 stort solcelleanlæg, der producerer energi svarende til et årligt forbrug for 55 parcelhuse.

ALECTIA er en af landets førende rådgivningsvirksomheder. ALECTIA har udviklet sit eget solcellekoncept, der fører virksomheder og offentlige organisationer gennem alle faser fra beslutning til drift.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: