Solceller er igen en favorabel investering

Syv partier bag aftale om solceller. Med aftalen sikrer partierne, at det også i fremtiden vil være attraktivt at investere i solceller.

Solcellerne fylder over 5.000 kvm. på taget af Topdanmarks hovedsæde i Ballerup. (Foto: Topdanmark)

Regeringen har i dag indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en fremtidig ordning for solceller.

Aftalen betyder, at det bliver nemmere og mere fordelagtigt at lave store fællesanlæg i for eksempel landsbyer og boligforeninger. Disse anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fællesforbrug, vil få en forhøjet afregningspris på 1,45 kr. pr. kWh i 10 år, hvis de bliver etableret i 2013.

Nettomålerordningen for private ændres fra at være årsbaseret til at blive timebaseret. Det betyder, at en ejer af et solcelleanlæg er sikret fuld værdi af den strøm, der bruges inden for den time, hvor den er produceret. For den overskydende strøm får man 1,30 kr. pr. kWh i de næste 10 år, hvis anlægget er installeret i 2013. I mange tilfælde vil anlægget være betalt tilbage, når de 10 år er gået

Prisen falder for hvert år
Partierne har aftalt, at den garanterede pris for overskydende strøm falder hvert år i takt med at solcellerne forventes at blive billigere. Et anlæg installeret i 2014 vil således få 1,16 kr. pr. kWh i 10 år. For fællesanlæg er det 1,28 kr. pr. kWh.

Aftalen vil give helt nye muligheder for virksomheder – herunder gartnerier og landbrug. Og det bliver som nævnt nemmere og mere attraktivt at installere solcelleanlæg i boligforeninger.

Mere fordelagtig med store anlæg
- Vi har i dag lavet en ordning, der er fremtidssikret. Det vil forsat være attraktivt at investere i solceller for private husejere, og det bliver mere fordelagtigt at installere større anlæg. Aftalen sikrer, at der i fremtiden kommer mange nye solcelleanlæg i Danmark, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Alle, der allerede har investeret i solcelleanlæg, vil få 20 år med uændrede vilkår. Det vil sige, at de fortsætter på den årsbaserede nettomålerordning.

Lidegaard: Jeg har lyttet til kritikken
- Jeg har lyttet til den kritik, der har været fra ejere af solcelleanlæg, fra solcellebranchen og fra oppositionen. Med en overgangsperiode på 20 år vil ejerne af solcelleanlæg ikke bare få investeringen hjem. De vil også få en solid forrentning af deres investering, siger Martin Lidegaard.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag snarest muligt. De nye regler vil gælde fra loven fremsættes.

Vilkårene for de små husstandsvindmøller skal analyseres nærmere, så der kan findes en tilfredsstillende løsning for dem.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: