Klimaændringer sker markant hurtigere end forudset

KLIMA – Forskere er dybt alarmerede over hastigheden af opvarmning og klimaændringer i Arktis. Temperaturen ved arktis er fem grader over det normale, og den arktiske opvarmning og isafsmeltningen går markant hurtigere, end forskernes avancerede klimamodeller har forudset, viser nye data.

Klimaændringer sker langt hurtigere, end forskerne har forudset. Foto: Colourbox

»I al den tid jeg har studeret Arktis, har jeg aldrig set noget som sidste års begivenheder.«

Sådan skriver den ledende arktiske klimaforsker Mark Serreze, National Snow and Ice Data Center (NSIDC), i det nye nummer af tidsskriftet Earth Magazine, udgivet af American Geosciences Institute.

- Som andre klimaforskere er Serreze både stærkt forbløffet og foruroliget over de høje temperaturer og den stærke isafsmeltning, der kan registreres på de høje nordlige breddegrader, skriver Information.

Hedebølge i vinteren 2015-16
Avisen fortæller, at det startede i vinteren 2015-16 med en arktisk hedebølge uden fortilfælde, som i marts resulterede i det mindste areal af havisen nogensinde registreret på den tid af året.

Igennem det arktiske forår og sommeren skrumpede isen med en hast, der i september svarede til 13 procent reduktion pr. årti, målt i forhold til septemberisens gennemsnitlige udbredelse i perioden 1981-2010.

Gennem det arktiske efterår 2016 begyndte tilfrysningen igen, men meget langsommere end normalt, og midt i den mørke november skrumpede havisen kortvarigt – i tråd med at temperaturerne ved Nordpolen var 17-22 grader over det normale.

Hvad pokker er det, der sker?
»Hvad pokker er det, der sker,« spørger Mark Serreze og afspejler forskernes uro over, at arktisk opvarmning og afsmeltning går markant hurtigere, end de avancerede klimamodeller har forudset.

De seneste data fra NSIDC, dateret den 7. februar, fortæller, at temperaturen i området er fem grader over det normale, og at havisens udbredelse i januar var den mindste for denne måned i målingernes historie, fremgår det af Information.

Information: Forskere er dybt alarmerede over hastigheden og klimaændringer i Arktis

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: