Skolebørn plages af støj og luftforurening

Eleverne på Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København må vælge mellem fimset indeklima eller larm og luftforurening, som er så voldsom, at de overskrider kommunens anbefalinger og EU’s vejledende normer.

Kåre Press-Kristensen har målt luftforurening og støjniveau ved Gasværksvejens Skole på Vesterbro.

Børn og ansatte på Gasværksvejens Skole risikerer at blive udsat for sundhedsskadelig forurening med støj og ultra-fine partikler fra dieselos, når de åbner vinduerne for at lufte ud. Det viser en undersøgelse foretaget af seniorrådgiver ved Det Økologiske Råd civilingeniør Kåre Press-Kristensen for Sikker Skolevej NU.

- Mine målinger indikerer, at kommunens målsætninger for luft- og støjforurening ikke bliver opfyldt, og at EU’s vejledende støjgrænser bliver overskredet markant i området omkring skolen, siger Kåre Press Kristensen.

Kan ikke åbne vinduer
Man kan ikke lufte ud i klasseværelserne ud mod Gasværksvej og Istedgade uden at øge støj- og partikelforureningen indenfor markant. Partikelkoncentrationen i klasseværelserne stiger 7-10 gange, når vinduet bliver åbnet.

Der blev målt 3.050 partikler pr. cm med lukket vindue og op til 33.000 partikler pr. cm, når det stod åbent. Når det gælder støj, var niveauet inde bag lukkede vinduer ca. 43 DB.

Det svarer til en fredelig villahave i Brønshøj. Med åbne vinduer steg det til ca. 67 DB. Det er fire gange så højt som almindelig tale. Støjen gør det derfor svært at gennemføre undervisningen med åbne vinduer uden at råbe.

Dieselos er synderen
De ultra-fine partikler stammer især fra dieselos. De øger bl.a. risikoen for luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, hjerneblødninger og for tidlig død. Desuden er partikelforureningen mistænkt for at være fosterskadende.

Endelig er ultra-fine partikler en indikator for dieselos, der netop er blevet opklassificeret til kræftfremkaldende på niveau 1 af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Støjforurening kan også give alvorlige lidelser som hjertekarsygdomme, blodpropper, stress, hovedpine, koncentrationsbesvær, søvnbesvær, depression m.v.

Politikerne må på banen
- Jeg kan kun anbefale skolen at holde vinduerne lukkede i skoletiden. Men på et mere overordnede plan er min anbefaling naturligvis, at støj- og partikelforureningen skal nedbringes, og at politikerne må tage initiativer, der sikrer en renere trafik i storbyen, siger Kåre Press-Kristensen.

Undersøgelsen af støj og partikelforureningen på Gasværksvejens Skole er gennemført på initiativ af Sikker Skolevej NU og finansieret af Vesterbro Lokaludvalg.

Debatmøde 5. november
Mandag den 5. november bliver der afholdt et debatmøde om forureningen. Det finder sted på Gasværksvejens skole kl. 19-22.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: