Brosbøl lover ren luft over Danmark

Luftforurening er et af de væsentligste miljørelaterede sundhedsproblemer i Danmark og Europa og koster hvert år milliarder af kroner. Foto: Colourbox

LUFTFORURENING – Miljøministeren lancerer en luftpakke, der skal give os mere ren luft. Men initiativerne er ikke nok til at beskytte befolkningen mod sundhedsskader, siger Det Økologiske Råd.

Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening, og samtidig er der over tre millioner sygedage om året i Danmark, fordi folk bliver syge af dårlig luft.

Regeringen vil give danskerne mere ren luft med den største enkeltstående investering nogensinde i at bekæmpe luftforurening. Med pakken ’Ren luft til danskerne’ vil der over de næste tre år blive brugt 149 mio. kroner på at forbedre luften i Danmark.

Ny renseteknologi på busserne
- Vi ønsker, at man skal kunne løbe en tur i myldretiden og gå en tur med sine børn uden at bekymre sig om luftforurening. Derfor investerer vi nu det største beløb nogensinde, som en regering har øremærket til at bekæmpe luftforurening. Vi går målrettet efter nogle af de største syndere: Brændeovne og skibe. Og vi sætter den nyeste renseteknologi på busserne i København, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Skadelige partikler og gasser fra blandt andet trafik, brændeovne og skibe er skyld sygdomme som lungekræft, hjertekarsygdomme og diabetes, og rammer især børn og ældre.

Derfor er der i luftpakken afsat:

74 mio. kroner til renere busser i København
75 mio. kroner til indsatser rettet mod:
Mindre forurening fra brændeovne
Øget kontrol af forurening fra skibe
Udvikling af ren-luft-teknologi og bysamarbejder

- Der er ingen, der synes, at det er sjovt at cykle i udstødningen bag en bus. Det gør vi nu noget ved og kapper 80 procent af bussernes NO2-forurening. Vi vil også sørge for, at brændeovne forurener mindre og skrue op for kontrol med forurening fra skibe, da en stor del af luftforureningen blæser ind over Danmark fra havet, siger Kirsten Brosbøl.

Ikke nok til at beskytte vores sundhed
Det Økologisk Råd er glad for at, der endelig sker noget.

- Men de foreslåede initiativer er ikke nok til at opfylde EU’s grænseværdi og beskytte danskernes sundhed, siger Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

Foreløbig er kun 74 mio. kr. til busserne udmøntet. EU’s grænseværdi for den sundhedsskadelige gas kvælstofdioxid overskrides på de mest forurenede gader i København med 30-40 procent. Men da busserne kun står for omkring 10 procent af forureningen, så er en indsats alene overfor busserne ikke tilstrækkelig.

- Det er ikke nok at sænke bussernes forurening alene. Vi er nødt til også at sænke forureningen fra lastbiler, varebiler og personbiler for at opfylde grænseværdien. Det kræver en skærpelse af de eksisterende miljøzoner, påpeger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Brændeovne, skibe, trafik og landbrug
Brændeovne og skibe er sammen med trafikken og landbruget de største udledere af partikler. Undersøgelser viser, at det ikke er nok at fyre korrekt, hvis man skal løse problemet med forurening fra brændefyring. Det hjælper – men også korrekt fyring giver en luftforurening, som er langt højere end fra andre former for opvarmning.

- Brændefyring er et af landets største miljøproblemer. Det mest oplagte er at nedbringe forurening fra brændefyring via grønne afgifter, der motiverer fyrbøderne til at fyre mindre og kun anvende de bedste brændeovne på markedet, siger Kåre Press Kristensen fra Det Økologiske Råd.

I februar fremlagde Det Økologiske Råd et konkret forslag om en simpel temperaturmåler, som kan sættes i skorstenen, så man måler hvor mange timer man har ild i sin brændeovn – og betaler afgift derefter.

- Vi har sendt et konkret forslag til regeringen om en afgift på antal timer man har ild i sin brændeovn. Forslaget vil minimere forureningsproblemerne specielt i byerne. Samtidig undgås de praktiske problemer, som regeringens forslag til brændeafgift faldt på tidligere på året, siger Christian Ege, Det Økologiske Råd.

Renere buser til efteråret
Miljøministeriet oplyser, at indsatsen for renere busser i København bliver sat i gang i efteråret 2014. De øvrige indsatser bliver endeligt fastlagt i efteråret 2014, og samlet set skal ’Ren luft til danskerne’ have fuld effekt i 2016.

’Ren luft til danskerne’ finansieres over finansloven over årene 2014-16.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: