Sæt dig nu ind i sagen, Kjeld Hansen

KOMMENTAR – Jeg undgik, at kvælstofnormerne blev yderligere begrænset under min tid som fødevareminister, skriver Venstres miljøordfører Henrik Høegh i et svar til Kjeld Hansen.

Kjeld Hansen hævder på OrganicToday.dk, at det er usandt, når jeg sammen med Erling Bonnesen og Lars Chr. Lilleholt påpeger, at de danske miljøregler gør det udfordrende at lave råvarer af de afgrøder, som de danske landmænd selv dyrker.

Jeg vil gerne bede Kjeld Hansen sætte sig lidt ind i det faglige i sagen, for så ville han finde ud af, at jeg, i forhold til tidligere beslutninger omkring vandplaner, undgik, at kvælstofnormerne blev yderligere begrænset under min tid som fødevareminister. Netop de reducerede kvælstofnormer er nemlig årsagen til den meget dårlige kvalitet og dermed det lave proteinindhold i den konventionelle danske kornhøst.

I stedet blev der brugt andre udvasknings-reducerende tiltag, fx pløjedatoer, randzoner og ekstra efterafgrøder, og heldigvis for det. Men i dag viser drænvandsanalyserne og trendanalyser fra Aarhus Universitet, at kvælstofudvaskningen er faldet så meget, at også disse tiltag kan undværes. Derfor kæmpede Venstre under Vækstplan for Fødevarer for at fjerne randzonerne helt. Det lykkedes os at få regeringen med på at fjerne halvdelen af randzonerne, og det er en god start for det danske landbrugs arbejdspladser og konkurrenceevne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: