Rigsrevisionen vil kulegrave solcelle-ordning

SOLCELLER – De politisk valgte statsrevisorer kræver undersøgelse af de mange ændringer af og huller i lovgivningen om støtte til strøm fra solceller.

Gentagne huller og mangler i solcelleloven har medført massiv kritik af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) og hans embedsmænd. Nu anmoder de seks politisk udpegede statsrevisorer om, at Rigsrevisionen undersøger sagen, skriver Berlingske.

Undersøgelsen skal gennemgå ministeriets behandling af solcelleområdets love og støtteordninger siden 2010. Rigsrevisionen skal vurdere, om ministeren har givet korrekte oplysninger til Folketinget og støtteordningernes effekt i forhold til lovens formål.

For mange sager med rod i
Statsrevisor Kristian Jensen (V) finder det nødvendigt med en omfattende undersøgelse af området, ikke mindst for at sikre, at grundlaget for det fremtidige arbejde er i orden.

- Klima- og Energiministeriet har simpelthen haft alt for mange sager med rod i lovgivningen og regelsættet omkring solceller. Statsrevisorerne er blevet enige om, at det skal undersøges til bunds, hvad der er gået galt, når man på så kort tid er nødt til at lave så mange ændringer af lovgivningen, siger han til avisen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: