Regeringens klimanøl forværrer flygtningekrise

KLIMA – Hvis regeringen dropper de danske klimamål, vil den være med til at forværre flygtningestrømmen mod Danmark, advarer WWF.

Torke kan sende endnu flere på flugt. Her er det nordlige Darfu i august 2011. Foto: Albert Gonzalez Farran, UNAMID

Regeringen vil forværre flygtningekrisen og øge antallet af asylansøgere i Danmark, hvis ikke de ambitiøse danske klimamål fastholdes, fastslår WWF Verdensnaturfonden.

- Krigen i Syrien er blandt andet resultat af klimaforandringer og en voldsom, flerårig tørke, som skabte ustabilitet i store dele af Syrien, siger John Nordbo, klima- og miljøchef i WWF Verdensnaturfonden.

- Der er bred enighed om, at vi vil se millioner af andre klimaflygtninge i de kommende år, hvis ikke vi får klimaforandringerne under kontrol. Så det er afgørende, at regeringen ikke finder flertal for sine slækkede ambitioner, siger han.

Flere på flugt
Regeringen vil sænke CO2-reduktionsmålet for 2020, vil droppe målet om, at varme- og elforsyningen i 2035 er baseret på vedvarende energi og dertil skrinlægge visionen om et fossilfrit Danmark i 2050.

- Danmark spiller rollen som inspirationskilde for resten af verden, fordi vi i årevis har vist, at grøn omstilling er noget positivt, der fører til jobskabelse og vækst. Hvis Danmark ikke længere indtager den rolle, risikerer vi at sænke tempoet på den grønne omstilling globalt og sende endnu flere på flugt fra klimaforandringer, siger John Nordbo.

På flugt fra tørke, oversvømmelser og hungersnød
FN’s klimapanel har fastslået, at millioner af mennesker i de kommende år vil blive drevet på flugt af tørke, hungersnød, vandmangel og oversvømmelser forårsaget af klimaforandringer.

- Pentagon og den amerikanske regering har for længst forstået, at klimaforandringer er et sikkerhedspolitisk problem, som udgør en risiko mod den nationale sikkerhed. Når regeringen vil sænke de danske ambitioner, tyder det desværre ikke på, at den danske regering har gjort samme erkendelse, siger John Nordbo.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: