Regeringen udsulter økologisk forskning

ØKOLOGI – Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har afsat 20 millioner til forskning og udvikling af økologisk landbrug. Det er kun en tredjedel af de penge, der er nødvendig for at opretholde det nuværende niveau.

Esben Lunde Larsen sparer to af tre forskningskroner til økologi.

Regeringens har sendt den økologiske forskning på en drastisk slankekur. To af tre kroner, der blev afsat til økologisk forskning under den tidligere SR-regering, er sparet væk.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag  åbnet for en ny ansøgningsrunde for GUDP-midler til økologiske forskningsprojekter. Men han har kun øremærket 20 millioner kroner årligt til økologisk forskning, og det er alt for lidt, mener forskerne.

Af et notat fra Danmarks internationale forskningscenter for økologisk landbrug, ICROFS, fremgår det, at der er brug for tre gange så meget, svarende til et årligt beløb på 60 millioner kroner, hvis forskningsindsatsen skal fastholdes på det nuværende niveau i de kommende år.

- Forskningsmidlerne er nødvendige for at sikre den viden og innovation, som er forudsætningen for fortsat udvikling og for, at den økologiske produktionssektor kan udnytte markedspotentialet fuldt ud nationalt og globalt, hedder det i notatet, som politikerne modtog som optakt til finanslovsforhandlingerne sidste år.

Det bedste i situationen

Per Kølster: Den økologiske sektor er under kraftig udvikling. Derfor skal vi følge op med målrettet forskning.

- Politikerne har prioriteret anderledes, og i situationen er det det bedste, der har kunnet lade sig gøre, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

- Men af indlysende årsager skal vi tilbage på det tidligere niveau, som var tre gange større. Den økologiske sektor er under kraftig udvikling. Derfor skal vi følge op med målrettet forskning, siger Per Kølster, som mener, at økologien er et forkert sted at spare.

Væsentlig under tidligere niveau
Også Landbrug & Fødevarer mener, det er nødvendigt at tænke langsigtet og prioritere den økologiske forskning højere, hvis Danmark skal blive ved med at være foregangsland på økologi.

Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug & Fødevarer og formand for programkomitéen i ICROFS havde da også gerne set væsentligt flere penge til økologien.

- Det er ikke nok, men det var hvad det kunne blive til ved efterårets fordeling af forskningsmidlerne. Det er væsentligt under det niveau, vi plejer at ligge på, og dermed kommer den faglige udvikling til at gå langsommere end tidligere, siger Kirsten Lund Jensen.

Hun vil nu gøre en indsats for at gøre politikerne opmærksomme på det potentiale, der ligger i økologien, men indtil 2017, når den nuværende aftale udløber, må økologerne stramme livremmen ind.

Lunde Larsen: Styrke skal videreudvikles
- I de seneste år har vi set en markant fremgang i salget af økologiske produkter, og omsætningen udgør nu cirka otte procent af det samlede fødevaresalg. Danmark er dermed førende i verden. Det er en styrke, som skal videreudvikles, og med den stigende efterspørgsel følger behovet for at udvide råvaregrundlaget, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Det nye  forskningsprogram er det tredje af sin art og koordineres lige som de foregående af Danmarks internationale økologiske forskningscenter, ICROFS og får navnet Organic RDD 3.

I det nye opslag er det udelukkende projekter med forskningsfagligt indhold og forretningsplan, der kan opnå støtte. Projekterne skal understøtte en øget omlægning til økologi i landbruget og fremme økonomisk robuste bedrifter.

Recirkulering af ressourcer
De skal desuden sikre, at den økologiske sektor lever op til de økologiske principper og bevarer integriteten. Og endelig skal de bidrage til løsning af samfundsmæssige udfordringer blandt andet ved at sikre et godt miljø, bæredygtigt forbrug og recirkulering af ressourcer.

Fokus er ressourceeffektivitet i primærsektoren, og målet er, at projekterne vil bidrage til at finde konkrete løsninger på, hvordan produktiviteten kan øges samtidig med, at ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Med dette fokus skal programmet være med til at udvikle økonomisk robuste økologiske bedrifter med mindst mulig miljøbelastning.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: