Infomøder om økologisk forskning og udvikling

ØKOLOGI – GUDP har netop udbudt knap 30 millioner kroner i en ny runde af det økologiske forsknings- udviklings- og demonstrationsprogram Organic RDD, og der bliver nu afholdt to informationsmøder i København og Aarhus for potentielle ansøgere.

11. og 13. marts afholdes informationsmøder i København og Aarhus om det nye økologiske økologisk forsknings- udviklings- og demonstrationsprogram Organic RDD.

Ansøgere, der vil have del i de 29,5 millioner, som netop er udbudt i programmet Organic RDD 5, kan få mere at vide og blive klogere på mulighederne ved informationsmøder den 11. og 13. marts 2019.

GUDP har netop udbudt knap 30 millioner kroner i en ny runde af det økologisk forsknings- udviklings- og demonstrationsprogram Organic RDD, og der bliver nu afholdt to informationsmøder for potentielle ansøgere.

Det er ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer – som står for møderne. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Få vejledning og sparring
På møderne kan man blandt andet få vejledning i at udarbejde en ansøgning med forretningsplan og kommunikationsplan, så den opfylder kravene, og få gode råd om, hvordan man undgår de mest almindelige fejl, oplyser Miljøstyrelsen.

Der bliver også mulighed at netværke med andre potentielle ansøgere og for at få sparring på sin konkrete projektidé. Individuel sparring kræver dog særlig tilmelding per mail.

FAKTA: Informationsmøde om Organic RDD 5

11. marts 2019 kl. 10-15 på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus
13. marts 2019 kl. 10-15 i Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til Janne Krabsen på icrofs@icrofs.org

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: