Bro over Samsø vil være anti-klima politik

TRANSPORT – Venstre og Dansk Folkeparti puster nyt liv i planerne om en bilbro over Samsø og Kattegat uden tog. Det vil føre til stigende CO2-udslip, lyder det fra Det Økologiske Råd.

Christian Ege: Samtidig med at regeringen arbejder for øget bilkørsel, sidder den på hænderne, når det drejer sig om at sænke bilernes CO2-udslip. Foto: Sund & Bælt

Med Liberal Alliances transportminister Ole Birk Olesen i spidsen puster regeringen nu nyt liv i den gamle diskussion om en bro over Kattegat. Nu i form af en ren bilforbindelse uden tog. Regeringen støttes af Dansk Folkeparti. Det vil være langt billigere at bygge en ren bilforbindelse – prisen skønnes til 58 milliarder kroner

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd tager afstand fra denne udmelding. Den kommer ovenpå en lang række udmeldinger fra regeringen om, at »nu har jernbanen fået meget – nu er det vejenes tur«.

- Transportminister Ole Birk Olesen siger, at klimaet ikke er hans bord – han skal kun tage sig af transport. Med den nye udtalelse om Kattegat scores hattrick i kampen for øget biltrafik og imod klimahensyn, mener Det Økologiske Råd.

Den tidligere regering lavede Togfonden med den såkaldte timemodel sammen med blandt andet Dansk Folkeparti– med en times transport mellem de store byer Aalborg, Aarhus, Odense og København. Men den nuværende regering har hele tiden søgt at fjerne det økonomiske grundlag for denne timemodel. Dvs. regeringen vil fastholde en langsommere togforbindelse, samtidig med at den nu genrejser diskussionen om en hurtig bilforbindelse over Kattegat.

Regeringen toner rent flag
- Regeringen toner rent flag. Den vil prioritere hurtig bilforbindelse over Kattegat, mens den hele tiden søger at sabotere hurtig jernbaneforbindelse i form af timemodellen, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Han peger på, at »den lave pris« på 59 milliarder kroner er under forudsætning af, at man ødelægger de naturskønne Samsø og Røsnæshalvøen ved Kalundborg med en motorvej henover. Der vil naturligt komme krav om en tunnel under Samsø og ilandføring for eksempel på Asnæs i stedet for Røsnæs – og det vil væsentligt fordyre forbindelsen.

Regeringen henviser til Vejdirektoratet, som konkluderer, at en ren bilforbindelse over Kattegat ikke vil flytte passagerer fra tog over i biler. Men selv om det skulle være korrekt, så erkender direktoratet selv, at man ikke tager højde for, at passagerer overflyttes fra tog til bus.

Syv gange så høj CO2-udslip ved at køre i bil
Ifølge Christian Ege viser andre beregninger, at CO2-udslippet ved at køre i bil er over syv gange så høj som ved at køre i tog. Og i bus er udslippet knap fem gange så højt som i tog.

- CO2-regnskabet vil forbedres for bilerne, når det bliver elbiler. Men det løser ikke problemerne med trængsel, ulykker og de folkesygdomme, som følger af mere bilkørsel og dermed mangel på motion. Desuden forholder regeringen sig stort set passivt i forhold til at fremme elbiler. Og ifølge prognoserne vil kun en ganske lille del af bilparken være elbiler i 2030.

- Samtidig med at regeringen arbejder for øget bilkørsel, sidder den på hænderne, når det drejer sig om at sænke bilernes CO2-udslip. Tværtimod har den bremset indførsel af elbiler ved at indføre registreringsafgift på disse, og den har sænket registreringsafgiften på mange benzin- og dieselbiler, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: