Bæredygtig transportplan knækker CO2-kurven

TRANSPORT – Sporskifte i dansk trafikpolitik med massive investeringer i kollektiv trafik og omlægning af registreringsafgiften til grøn kørselsafgift. Målet er for første gang at nedbringe transportens udslip af drivhusgasser.

Der skal investeres massivt i kollektiv trafik for at nedbringe CO2-udledningen. Foto: Jens Hasse/Chili foto

Regeringen har i dag fremlagt en ambitiøs plan for bæredygtig transport med investeringer for 150 milliarder kroner frem til 2020.

Planen indeholder massive investeringer i kollektiv trafik, omlægning af bilbeskatning i grøn retning og styrket fokus på el- og plugin-hybridbiler. Målsætningen er for første gang i Danmarkshistorien at nedbringe transportens CO2-udslip.

Klima- og energiminister, Connie Hedegaard, glæder sig over udspillet.

- Udspillet i dag markerer et sporskifte i dansk trafikpolitik. Aldrig tidligere har en dansk regering fremlagt en transportplan, som har som sit omdrejningspunkt, at transportens CO2-udledninger og miljøbelastning skal mindskes, siger hun.

- Under skiftende regeringer er CO2-kurven for transport hidtil bare gået opad og opad. Med transportudspillet viser regeringen, hvordan kurven skal knækkes, erklærer Connie Hedegaard.

Mere kollektiv trafik og grøn kørselsafgift
Hovedingredienserne i planen er mere og bedre kollektiv trafik. Hertil kommer en langsigtet omlægning af registreringsafgiften til en grøn kørselsafgift. Det skal styrke incitamentet til at købe en brændstoføkonomisk bil og vil formentlig også få flere til at vælge gode kollektive alternativer, håber ministeren.

- Vi investerer massivt i kollektiv transport. Omkring to tredjedele af investeringerne går til genopretning, forbedring og udbygning af jernbanenettet. Fremtidens jernbanenet skal elektrificeres, så vi kan få mere vedvarende energi ind i driften af togene – og mindre diesel.

Sporskifte i dansk trafikpolitik
Det er i bogstaveligste forstand et sporskifte i den danske trafikpolitik, siger Connie Hedegaard.

- Det er indlysende, at vi kun når regeringens vision om på sigt at gøre Danmark fri af fossile brændsler, hvis vi udvikler og indfører nye transportteknologier. Planen vil medvirke til at gøre Danmark til et attraktivt land for introduktion af for eksempel el-biler. En ny teknologi, hvor der er rigtig meget at hente – både for klimaet og for dem som er længst fremme med udviklingen”.

Regeringen ønsker at gøre Danmark til et grønt teknologilaboratorium for transport. Der fastholdes gunstige vilkår for el-biler, når den nuværende afgiftsfri periode udløber i 2012, og regeringen vil drøfte muligheden for at styrke forskningen i CO2-reduktion fra transportsektoren med forligskredsen bag globaliseringsmidlerne. Endelig vil regeringen afsætte yderligere 200 mio. kr. frem til 2012 til test af energieffektive transportløsninger.

- På den korte bane stiller vi desuden en række krav til energirigtig adfærd, taxaer skal være miljøvenlige, varebiler skal energimærkes, der skal konsekvent indføres energieffektiv køreteknik, og der skal iblandes bæredygtig biobrændstof i benzinen. Der kommer flere penge til fordel for cyklisterne, og fremover vil der konsekvent komme støjreducerende asfalt på motorveje og statsveje i nærheden af boligmæssig bebyggelse. Danskerne skal stadig kunne komme frem – men det skal belaste det fælles natur og miljø meget mindre end i dag, siger Connie Hedegaard.

Regeringens plan Bæredygtig transport – bedre infrastruktur kan læses i sin helhed på www.trm.dk under publikationer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: