Radikale: Ambitiøs klimaplan bringer Danmark videre

KLIMAPLAN – Regerings klimaplan er afgørende for fremtidige generationer, siger de radikales energi- og klimaordfører, Rasmus Helveg Petersen.

Rasmus Helveg Petersen er glad for planens fokus på blandt andet energivenligt byggeri. /Foto: Folketinget

Klimaministeren har i dag fremlagt en ny klimaplan. På den baggrund vil regeringen i det kommende folketingsår fremlægge et forslag til en ny klimalov, der skal få Danmark i mål med en 40 procents reduktion af CO2-udledningen i 2020. Dermed er planen også et vigtigt skridt på vejen mod målet i 2050: et klimaneutralt Danmark.

Planen fokuserer blandt anden på energireduktioner indenfor landbruget og på energivenligt byggeri. Det glæder Radikale Venstres energi- og klimaordfører, Rasmus Helveg Petersen.

- Klimaplanen er afgørende for fremtidige generationer. Og den beviser, at vi kan begrænse Danmarks udledning af drivhusgasser. Vi kan gøre det billigt. Vi kan gøre det effektivt. Og vi kan gøre det klogt, så vi både beskytter miljø og arbejdspladser, siger Rasmus Helveg Petersen.

Billigste gevinster i landbruget
Han fortæller, at prisen på et ton CO2 er helt forskellig, alt efter om det skal spares i landbruget, i transporten, eller i vores bygninger.

- De billigste og letteste gevinster kan hentes i landbruget. Alene det at lægge låg på landets gylletanke sparer os for store udledninger af CO2, samtidig med at miljøet skånes for udledning, og lugtplagen ved gylletankene også falder markant, siger Rasmus Helveg Petersen.

Klimaplanen er både intelligent og nødvendig, hvis der også skal være en verden i balance til generationerne efter os.

- Med klimaplanen kan vi sætte ind der, hvor gevinsten er størst og prisen er lavest. Det bidrager til at gøre den grønne omstilling billig. Og den grønne omstilling er den eneste rigtige vej at gå, siger Rasmus Helveg Petersen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: