Glæde over fokus på elbiler i klimaplanen

KLIMAPLAN – Det er glædeligt, at 15 af de 78 forslag i regeringens nye Klimaplan rettes mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser i transporten, lyder det fra elbiloperatøren CLEVER.

Elbiler er en oplagt del af løsningen, mener CLEVER.

- CO2-udledningerne fra transportsektoren er steget med 22 procent fra 1990 til 2010, og alene persontransporten står for 57 procent af CO2-emissionen fra vejtransporten. Derfor er det vigtigt, ikke kun at fokusere på gods- og tung transport, men også at fremme de grønne teknologier på persontransport-området, siger Lise Kirkegaard, Kommunikations- og marketingdirektør i elbiloperatøren CLEVER og fortsætter:

- Elbiler er oplagt som en del af løsningen, da de ikke udleder CO2, når de kører, og som bonus heller ikke udleder farlige partikler. Derfor er det glædeligt, at der er forslag med som at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler til 2018 og desuden at afgiftsfritage plug-in-hybrid-biler frem til 2015. De to initiativer forventes samlet at kunne give CO2-reduktioner på 23.000 ton.

Registreringsafgift kan bruges som instrument
Elbiloperatøren finder det samtidig glædeligt, at der fortsat er fokus på at gennemføre den planlagte og provenuneutrale reform af registreringsafgiften på personbiler.

- Her er netop et forslag, der ikke behøver, at koste staten penge, men som netop kan bruges som instrument til at fremme grønne personbiler ved at gøre afgiften afhængig af bilernes CO2-udledning per kørt kilometer. Det er imidlertid vigtigt, at modellen bliver skruet sammen, så det reelt er ny teknologi man fremmer og ikke blot små brændstofbiler, som kører langt på literen, men som aldrig gør Danmark fri af fossile brændsler, hvad fx elbilen jo har potentialet til i takt med, at Danmark overgår til mere og mere vedvarende energi, siger Lise Kirkegaard.

Hun understreger samtidig, at det at flytte danskerne over i elbiler i stedet for konventionelle biler udover klimabesparelser også har potentiale til at skabe både arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: