Enhedslisten vil fjerne 70 pct. af klimaudslippet i 2030

KLIMA – Enhedslisten har fremlagt en samlet og fuldt finansieret klimahandlingsplan, som vil reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030. Vores klimaplan sikrer samtidig, at det er muligt at leve et godt og trygt liv for almindelige mennesker, skriver Per Clausen, der er tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten.

Af Per Clausen, medlem af Aalborg Byråd for Enhedslisten og Enhedslistens Hovedbestyrelse. Miljø-, energi og klimaordfører for Enhedslisten i folketinget fra 2005-2015.

Handling slår alt. Også når det handler om at løse vores klimaudfordring. Derfor har Enhedslisten valgt at fremlægge en konkret plan for, hvordan Danmark kan levere sit bidrag til at løse de gigantiske klimaudfordring, vi står over for. Visioner, langsigtede målsætninger o.s.v., har vi set nok af. Nu vil vi se handling.

Enhedslisten har fremlagt en samlet og fuldt finansieret klimahandlingsplan, som vil reducere Danmarks CO2 udslip med 70 procent i 2030. Det er et afgørende skridt på vejen mod et CO2 neutralt samfund.

Det er muligt at mindske Danmarks klimabelastning, så vi kan overholde Danmarks internationale forpligtelser. Vi kan skabe et samfund, hvor vi ikke udleder mere CO2, end vi optager. Uden at vi behøver at sende en regning til de mennesker i Danmark, som har mindst.

Enhedslistens klimaplan sikrer, at det er muligt at leve et godt og trygt liv for almindelige mennesker – samtidig med at vi løser klimaproblemerne. Og de mennesker, hvis job forsvinder på grund af omstillingen, skal hjælpes videre til nogen af de mange nye grønne job, som bliver skabt. Mens de virksomheder, der sviner mest og tjener mest, også skal betale mest.

Brug for en ny grøn samfundskontrakt
Det er ikke nok med en række enkeltstående forslag. Der er brug for en ny grøn samfundskontrakt. Vi må love hinanden, at vi som individer og som samfund skal leve 100 procent inden for klodens grænser, og at vi er villige til at gøre det, der skal til. Det skal ske samtidig med, at vi reducerer den ulighed, der allerede har vokset sig alt for stor i vores samfund.

Vi skal ændre grundlæggende på, hvordan vi transporterer os, hvordan vi spiser, hvordan vi får varme og el i stikkontakterne og hvordan og hvad vi producerer. Den slags forandringer giver modstand, fordi de griber ind i vores privatsfære. Det er afgørende, at ændringerne gennemføres på en retfærdig måde, hvis vi skal få folkelig opbakning til dem. Derfor sender vi de penge, vi får ind på benzin- og flyafgifter tilbage til de borgere, der har lave- eller mellemindkomster gennem den grønne check.

Nødvendigt at Danmark går foran
Det er nødvendigt, at Danmark går foran. Vi kan ikke vente på de mest tøvende lande eller EU. Danmark er ikke nogen klimaduks. Samlet set er vi et af de lande, som belaster klimaet mest pr. indbygger. Danmark er i internationale sammenhænge et ekstremt rigt, forurenende og teknologisk udviklet land. Den position skal vi bruge til at gå i spidsen, når klimakatastrofen skal forhindres.

Et meget vigtigt element i vores plan er en forpligtende klimalov i stil med det forslag, som en lang række NGOer har sikret kommer til behandling i folketinget. Den minder meget om det forslag, vi selv fremsatte i 2010. Nu er der forhåbentlig mulighed for at komme igennem med den.

Herudover indeholder Enhedslistens klimaplan en række konkrete forslag, som vil begrænse CO2 udslippet inden for alle områder af samfundet. Vi har ikke mulighed for at fritage enkelte sektorer fra at yde en indsats.

Vi har brug for en aktiv folkelig bevægelse
Vi udskyder ikke de svære beslutninger til kommissioner og ekspertudvalg. Vi siger ikke, at elbiler skal udfases uden at svare på, hvordan tabet af registreringsafgifter og benzinafgifter så skal dækkes. Opgaven med at stoppe klimaforandringerne er så stor og deadline så fremskreden, at den må og skal tage udgangspunkt i konkrete og finansierede virkemidler.

Det gør det imidlertid ikke alene. Vi har brug for en aktiv folkelig bevægelse, som lægger pres på magthaverne. Klimamarcher, skolestrejker, direkte aktioner mod brunkulsproduktion m.v. er med til at skabe en politisk virkelighed, som ingen politikere kan ignorere. I andre lande har vi også set de faglige organisationer involvere sig i kampen for klimaløsninger og grønne jobs i stedet for de sorte, vi bliver nødt til at lukke ned.

Jeg håber, at vores klimaplan i kraft af sin radikalitet og realisme kan give nyt håb og optimisme i disse miljø- og klimabevægelser og styrke alliancen med grønne kræfter i fagbevægelsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: